Sverige

Nyhet: Sopra Steria hjälper Energimyndigheten att undersöka kompetensförsörjningen för en hållbar batterivärdekedja i Sverige

Behovet av batterier ökar världen över i och med att fler städer, samhällen och inte minst fordon elektrifieras. Batterier anses vara en möjlig nyckelteknologi för att minska koldioxidutsläpp inom transportsektorn och ställa om för en hållbar energi-epok. Utvecklandet av en hållbar batterivärdekedja är avgörande för att nå Sveriges mål om ett fossilfritt välfärdssamhälle, nettonollutsläpp och säkerställandet av hållbar konkurrenskraft inom svensk industri. Den framväxande batterivärdekedjan kräver utbildad arbetskraft och den typ av spetskompetens är en bristvara i Europa.

Sopra Steria har på uppdrag av Energimyndigheten undersökt kompetensförsörjningen för en hållbar batterivärdekedja i Sverige. Projektet är en del av regeringsuppdraget ”Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier” där Sopra Steria gett input gällande kompetensförsörjningen. Tydligt är att insatserna för kompetensförsörjningen är kritiska och kommer behöva växlas upp på både kort och lång sikt. Här behöver stat, näringsliv och akademi hjälpas åt.

Ta del av rapporten här

Du kan även läsa mer om projektet på Energimyndighetens hemsida: http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/batterier/

Frågor? Hör av dig
Josef Huges
Management Consultant