Sverige

Sopra Steria bidrar till Trygghetsfonden TSLs projekt om att stärka individers kompetens

Vi är stolta över att få hjälpa Trygghetsfonden TSL med systemstöd för deras ESF-projekt "Kompetens för konkurrenskraft". Projektet, som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag som har påverkats negativt av Covid-19, syftar till att förstärka den anställdes kompetens för en fortsatt anställning alternativt anställning inom ett annat företag.

Vårt fokus har varit att bygga ett så smidigt och automatiserat flöde som möjligt för att minimera det manuella arbetet för Trygghetsfonden TSLs personal och samarbetspartners. Till ESF-projektet har vi därför byggt en ansökningsprocess som hanteras i Microsoft Dynamics 365 samt ett publikt ansökningsformulär, byggd i Umbraco, med en utbildningskatalog baserad på Dynamics data.

- Det har varit ett inspirerande åtagande som även överensstämmer med vår värdegrund som handlar om att göra samhällsnytta. I det här uppdraget har vi haft förmånen att kunna samla konsulter och kompetenser från olika delar av vår organisation för att på så sätt få fram en så optimal lösning som möjligt till Trygghetsfonden TSLs utmaning. Vi har dessutom hela tiden arbetat nära kunden och skapat snabba beslutsvägar för att kunna få lösningen på plats inom ramen för en tight deadline, säger Christer Söderholm, Business Owner, vars team har levererat lösningen till TSL.

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications