Sverige

Sopra Steria gör flera nyckelrekryteringar

Sopra Steria har nyckelrekryterat två nya konsultchefer och en affärsenhetschef, varav affärsenhetschefen ansluter till företagets ledningsgrupp.

Eva Aldén kommer närmast från Acando/CGI där hon ledde ett team med konsulter inom Business Consulting, Advisory & Transformation. Hon har även internationell erfarenhet som Management konsult på KPMG. På Sopra Steria kommer hon från och med 1 oktober att inta sin position som affärsenhetschef för region Väst, med kontor i Göteborg. Där kommer hon att ansvara för att öka tillväxten i den västra regionen och att stärka företagets erbjudanden.

Sopra Steria satsar även på att expandera i norra delen av Sverige, och har därför nu rekryterat Mona Swartling som konsultchef till vårt kontor i Östersund. Mona kommer tidigare från CGI där hon hade en liknande roll som konsultchef. Tillsammans med affärsenhetschefen för region Nord, Tobias Classon, kommer Mona leda den fortsatta etableringen i norra Sverige. Mona började sin tjänst i augusti.

Till kontoret i Stockholm har Sopra Steria rekryterat Jan Svanholt som konsultchef för avdelningen Data & Analytics. Jan kommer närmast från en liknande roll på CGI där han ansvarade för 50 personer. Med sina erfarenheter inom bland annat data, analys och Business Intelligence kommer Jan att ansvara för att stärka och fortsätta att utveckla Sopra Sterias erbjudanden inom Data & Analytics, ett område där efterfrågan på tjänster växer kraftigt. Jan börjar på Sopra Steria 1 oktober.

- Med de erfarenheter och dokumenterade resultat som dessa tre personer besitter i kombination med deras styrkor inom ledarskap och verksamhetsutveckling, blir de en viktig förstärkning till vår fortsatta expansion i Sverige, säger Anders Burestig, VD på Sopra Steria. Att vi dessutom får in Eva, med hennes erfarenheter inom Management Consulting till ledningsgruppen, gör att vår ledningsgrupp nu dels består av lika många kvinnor som män och dels får vi en bra kompetensmix. Det skapar en bra dynamik i gruppen.