Sverige

Sopra Steria på plats på Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa när det kommer till eHälsa och framtidens vård och omsorg. I år kommer Sopra Steria vara på plats för att dela sin kunskap och sina insikter kring ämnet.

Den 24 maj klockan 11:55-12:20 kommer Oskar Thunman och Sahar Amdouni från Sopra Steria hålla i en dragning gällande EHDS (European Health Data Space).

– Vi är jätteglada att få vara med i programmet. I år gör vi ett bidrag till att öka förståelsen för det föreslagna europeiska hälsodataområdet genom att titta lite närmre på standarder för sekundäranvändning. Vi ser själva fram emot att uppdatera oss kring alla pågående initiativ, träffa våra bransch-kollegor och reflektera över hur informatiken kan bidra till utvecklingen av svensk vård och omsorg, säger Oskar Thunman, informations- och lösningsarkitekt med fokus på digital hälsa, Sopra Steria. 

I korthet handlar EHDS om att dels säkerställa informationsförsörjning för det man kallar för primäranvändning. Alltså att individer i Europa ska kunna ha med sig hela sin samlade hälsodata var de än inställer sig för vård i Europa. Och den andra delen, som Sahar och Oskar kommer prata om, handlar om sekundäranvändning av hälsodata. Det vill säga att aggregerad information för patienter ska kunna tillgängliggöras för bland annat forskning, kvalitetsutveckling, teknikutveckling och hälsodata. 

– Under vår dragning kommer ni få höra mer om hur standarder och verktyg används för att dela hälsodata för sekundäranvändning. Vi kommer ge exempel på hur vården kan dra nytta av aggregerade data för egen utveckling, men också några utmaningar kring att skapa god data för uppföljning, säger Sahar Amdouni, Informatiker på Sopra Steria.  

Hoppas att vi ses på Vitalis som hålls på Svenska Mässan i Göteborg mellan den 23-25 maj!