Sverige
We at Sopra Steria

GPTW 2024 - En reflektion från We at Sopra Steria!

Ett år som vinnare av Great Place To Work

Snart ett år har gått sen vi på Sopra Steria blev utnämnda till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place To Work (GPTW). Att vara ett ledande bolag inom vår branch och att vara en förstaklassig arbetsplats är två vitala delar i våra strategiska prioriteringar. Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare och den bästa sammarbetspartnen för våra kunder. GPTW är en del av de utvärderingsverktygen vi har för att mäta temperaturen på våra målsättningar och ambitioner. Vi har därför under många år haft ett stort fokus på att positionera oss bland toppen på Great Place to Works årliga lista, så det var en enorm glädje för oss att ta förstaplatsen 2023.

image

2023 - Året då WASS blev We at Sopra Steria

Stora delar av GPTW-undersökningen täcker teman som vårt medarbetardrivna initiativ We at Sopra Steria arbetar för på daglig basis. 2023 togs beslutet att utveckla WASS (Women at Sopra Steria) till ett mångfaldsinitiativ som vi kallar We. Arbetet i We formas bland annat av resultatet från GPTW. Med initiativet försöker vi att representera alla på bolaget i våra gemensamma teman jämställdhet, mångfald och inkludering. En snabb och effektiv transformation som förhoppningsvis påvisar en proaktiv inställning baserat på feedback i kombination med GPTW-resultatet 2023.

Great Place To Work 2024

När vi ser årets GPTW-resultat kopplat till områdena jämställdhet, mångfald och inkludering är det med en enorm stolthet och tacksamhet. Undersökningen visar fortsatt högt resultat och en hög värdering i vårt arbete. Det är tydligt att vi är en arbetsgivare där en överlägsen majoritet finner trygghet, gemenskap, kamratskap och acceptans. En plats där en överlägsen majoritet finner en hög nivå av inkludering och jämställdhet. Vi är en plats där vi ser varandra och försöker lyfta varandra. Vi säger tack för det, för det är vi kollegor tillsammans som bidrar till vår kultur och bygger upp denna fina plats tillsammans!

image

Vår passion är We

Vår passion och huvudtema på We är att främja och stärka inkludering, jämställdhet och mångfald. Att dessa teman främjar både individen som team, men även resultatet på våra leveranser och vår innovation är en viktig del av vår kultur. Vi vill kombinera olika erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Vi vill fortsätta bygga på en lärande kultur med öppenhet, lyhördhet och nyfikenhet. Detta är principiella teman vi tror bygger den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare och den bästa samarbetspartnern för våra kunder. Vår passion och vårt fokus förblir vitalt för oss oavsett resultat och placering på GPTW eller andra undersökningar. Vi ska alltid arbeta för att förbättra inkluderingen på bolaget, öka jämställdheten och främja mångfald.

We at Sopra Steria 2024

Vårt arbete stannar inte av efter goda resultat i GPTW. Som en samhällsbyggande aktör vill vi fortsätta att göra morgondagen bättre och har därmed implementerat olika initiativ och policys för att främja inkludering och mångfald. Vi har genom vårt mångfaldsinitiativ We at Sopra Steria, en ambition om att dela och sprida kunskap, både internt och externt. Exempel på saker We bidrar med för att främja inkludering, jämställdhet och mångfald är att uppmärksamma olika dagar, likt jämställdhetsdagen, samt anordna både interna och externa evenemang där vi både delar kunskap, inspirerar och diskuterar. Vi samarbetar även nära vår HR-avdelning för att säkerställa samsyn kring vår mångfaldsplan, och i våra rekryteringsprocesser är vår ambition att arbeta med en fördomsfri och kompetensbaserad rekryteringsmetod. Vår ledning består av 50/50 kvinnor och män och hos oss är kvinnliga chefer mer vanligt än ovanligt. Utöver detta jobbar vi aktivt med åldersmångfald då vi ser värdet av att blanda senioritet och erfarenhet med nytänk och drivkraft. I en värld och bransch som ständigt utvecklas behöver vi vara öppna för nya tankesätt och idéer. 

The world is how we shape it

Inkluderingen tog ett starkt steg med We och vi lovar att fortsätta arbeta för att finna nästa nivå, öppna diskussioner, informera, lyssna, lära. ALLT. Vi reparerar taket när det är soligt, vi driver även i medvind. Stort tack för ert engagemang. Håll utkik för ett 2024 med goda möjligheter för att både lära och dela, men också engagera och engageras. The world is how we shape it!

test

Inläggsförfattare

  • Ricardo Nascimento

  • Moa Östman

Läs mer om We at Sopra Steria