Sverige
Innovation

Spaningar från Innovationsveckan 2023

Innovationsveckan gick av stapeln 2–6 oktober; fem dagar fullmatade med event, föreläsningar och workshops på temat innovation i offentlig sektor. Sedan 2019 har Vinnova, DIGG och Upphandlingsmyndigheten erbjudit plattformen där en mängd aktörer anordnar programpunkter som syftar till att sprida goda exempel och inspiration. EGGS lead designer Erika Pohjanen Rossi har djupdykt i årets program med över 80 aktiviteter. Här är hennes tre spaningar från Innovationsveckan 2023.

image

Människan i centrum när systemen innoveras

Systeminnovation är på mångas läppar, inte minst efter initiativet Impact Innovation, en kraftsamling från Vinnova, Formas och Energimyndigheten som syftar till att gemensamt lösa globala samhällsutmaningar. I år bjöd de in Christian Bason från Danish Design Center som berättade om hur systemomställning kan ske genom missionsorienterad innovation. Han lyfte vikten av att förstå människors verklighet, engagera aktörer från många sektorer, forma gemensamma målbilder och samskapa för att driva transformation på samhällsnivå. Som komplement till att leda innovation efterfrågade Bason mer kompetens kring att leda bred samverkan för samhällsnytta. Även Adda hade fokus på systemansatser och design i innovationsarbete i ett samtal som lockade över 200 deltagare. Medskick var att göra komplexa problem begripliga genom visualiseringar, använda sig av systemkartläggning och att alltid ha användaren i fokus.

Det är så klart hos människan som förändring startar, även när transformationen är på systemnivå. Därför är det viktigt att vi som arbetar med design och innovation fortsätter utveckla våra sätt att kommunicera komplexitet och möjliga vägar framåt, om vi vill öka förståelsen och hjälpa människor behålla lust i arbetet. 

image

Förbered dig på det oförberedbara och forma framtiden

En återkommande programpunkt under Innovationsveckan är Toppledarsamtalet där bland andra generaldirektörerna från de engagerade myndigheterna diskuterar aktuella teman. I år tog samtalet avstamp i en framtidsprototyp i form av ett fantasieggande exempel på hur en nyhetssändning skulle kunna se ut 2035. Den delade upplevelsen av en potentiell framtidsbild gav möjlighet till en mer visionär diskussion om hur vi vill att samhället ska se ut och vad vi behöver göra för att nå dit. Vinnovas GD presenterade också hur de arbetar med strategisk framsyn för att kunna förbereda sig på det oförberedbara, vara öppen för olika utvecklingar och aktivt vara med och forma en önskad morgondag.

Strategisk framsyn, som blivit en viktig del av designers verktygslådor, är en metod för att undersöka möjliga framtidsscenarier, utmaningar och möjligheter. Den visar hur designdriven metodik kan leda till gestaltningar som ger oss redskap och ytor att samlas kring för mål- och lösningsorienterade samtal.

image

Sluta planera, börja agera

Innovation blir lätt abstrakt. Många har erfarenhet av inspirerande workshops som väckt kreativa idéer men i slutändan inte resulterat i faktiska förändringar. Tjänstedesign är med sina behovsdrivna och iterativa processer ett bra bot mot risken att bara planera och aldrig agera. Göteborgs stad gav lysande exempel på hur de snabbt skapat reell förändring i sin egen verksamhet genom Innovationsspeeden, en innovationsprocess där medarbetare i staden under några månader fått arbeta designdrivet med användarfokus. Även Skatteverket och Region Jämtland Härjedalen delade erfarenheter av hur tjänstedesign hjälpt dem gå från teori till praktik, från tänkande till handling.

Innovation är fortfarande ett begrepp som lätt kopplas till teknik och digitalisering men som är lika relevant i andra situationer och organisationer. För oss designers är det uppmuntrande att se hur designdrivna innovationsprocesser faller lika väl ut när en verksamhet behöver förändras eller en medborgares möte med en myndighet behöver förbättras som när vi behöver säkra beteendeförändring för positiv systemtransformation. Det viktiga är att sätta människan i centrum och börja testa.

Är du nyfiken på systeminnovation, strategisk framsyn eller hur vi kan börja göra innovation? Hör av dig! Vi erbjuder bland annat föreläsningar, workshops och bredare projekt. 

Läs mer om EGGS erbjudanden här.

test

Inläggsförfattare