Sverige
Dynamics 365

Dynamics 365, vilket affärssystem passar din verksamhet bäst? – Del 2: Vad säger Microsoft

Det finns flera parametrar att se över när man står i valet och kvalet mellan dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Business Central. Samspelet med övriga applikationer i Microsofts ekosystem och de ”tekniska” skillnaderna är inget man bör bortse samt är enligt mig några av de viktigaste parametrarna.

image

Appar

För FO skriver Microsoft: ”Individually deployable solutions for sales, service, customer insights, FO, projects, HR, supply chain, commerce, and more”, och för BC: “Single solution that supports FO, sales, service, projects, supply chain, warehousing, manufacturing, and more”. Detta är en lite mer diffus rekommendation där jag tycker Microsoft behandlar BC som den fula ankungen. De klumpar ihop FO tillsammans med andra Dynamics 365 appar såsom Sales, Customer Service och Customer Insights, och får det att framstå som att dessa inte kan användas tillsammans med BC. Detta stämmer inte riktigt. Det går mycket väl att använda BC tillsammans med exempelvis Dynamics 365 Sales och Dynamics 365 Customer Service. Det som skiljer är integrationsmöjligheterna mellan Dataverse och BC respektive FO. För FO finns en bättre out of the boxintegration mot dataverse i form av dual-write, vilket är en integrationsmotor i näst intill realtid. Det finns även en out of the box integration mellan Dataverse och BC, vilken dock är batchbaserad och därför kan upplevas som något sämre än FO dual-write. För båda systemen a finns en stort urval av tilläggslösningar på MS app-source. Som gör att båda systemen kan enkelt anpassas till specifika behov. Mängden appar är dock avsevärt större till BC. Men det är naturligt då FO

image

Operation models

Denna parameter anser jag vara en av de viktigaste i val av lösning då den pekar på den stora ”tekniska” skillnaden mellan BC och FO. Microsoft skriver för FO: ”Centralized operating models, with a single deployment spanning multiple companies, entities, and/or countries”, och för BC: ”Decentralized operating model, with separate deployments for each company, entity, and or country”. BC och FO är uppbyggda på helt olika sätt i back end ner på databasnivå. I BC skapas en egen databas för varje legal enhet, medan FO hanterar alla legala enheter i samma databas och tabeller, där legal enhet särskiljs genom en kolumn i varje tabell. Detta gör att FO har mer funktionalitet för en centraliserad hantering. Exempelvis kan en gemensam kontoplan och dimensionsvärden användas för legala enheter i FO, till skillnad från BC där kontoplan och dimensionsvärden behöver läggas upp i varje legal enhet. I FO finns även många processer som kan hanteras centralt, såsom betalningar, medan betalningar och andra processer i BC måste göras i respektive legal enhet. Det finns tilläggslösningar för BC som ger mer förmågor gällande centraliserad hantering, men det är svårt att komma lika långt som i FO i denna fråga.

En annan stor skillnad är hanteringen av landslokaliseringar. I Samma FO-instans kan man ha legala enheter som finns i olika länder och med sitt respektive lands lokaliseringar, medan en instans i BC endast kan ha en lokalisering. Har företaget legala enheter i olika länder måste man alltså ha flera instanser av BC medan det räcker med en för FO.

Kort sagt lämpar sig alltså FO för företag som har, eller vill gå mot, en centraliserad ekonomisk organisation. BC lämpar sig i stället för en företagsstruktur där varje legal enhet har sin egen ekonomiavdelning och hanterar alla processer decentraliserat., Om så är fallet kan BC vara rätt val även för ett större företag.

De tekniska skillnaderna finns där och som nämnt ovan finns det även en del funktionella olikheter som behöver benas ut, även tidigare Microsoft investeringar också?

test

Inläggsförfattare