Sverige

En värdeskapande budget-, prognos-, och planeringsprocess

Att ha en bra process för finansiell planering och analys är viktigt för de flesta företag. Men trots det sitter väldigt många företag med en budget-, prognos- och planeringsprocess som inte är digitaliserad. I stället sker allt arbete i komplexa Excel-modeller som kräver stor manuell arbetsinsats att förbereda, underhålla och sammanställa.

Att arbeta med finansiell planering som inte är digitalt anpassad medför att medarbetarna stöter på många hinder och utmaningar. Om du känner igen några av dessa hinder kan det vara värt att se över er nuvarande process.

 • Tidskrävande
  Många inblandade personer som alla utför mycket manuellt arbete. Både i förarbetet med att skapa och distribuera mallarna och att fylla i dem, men också att läsa in datan i organisationens uppföljningsverktyg eller ERP-system.

 • Otillfredsställande kvalité/kvantitet
  Ofta hinns det inte med att göra önskat antal budgetar/prognoser. Exempelvis gör organisationen prognos 4 gånger per år, fast behovet egentligen är att göra 12 prognoser.
 • Komplex
  Processen upplevs ofta som komplex, onödig och inte värdeskapande från linjechefers perspektiv.

 • Ej uppföljningsbar under pågående process
  Det är svårt att på en central nivå se budget/prognos växa fram under processens gång. Det är även problematiskt att se workflow på vem som arbetar med vilken version och vem som har godkänt vad. Att kunna se budget-/prognosbeloppen på olika aggregerade nivåer under processens gång är också svårt.

 • Oflexibel
  Efter att budget-/prognosmallarna är utskickade är det svårt att få in förändringar i mallen. Har organisationen många mallar är det ett stort och tidskrävande jobb att uppdatera mallarna med förändringen. Samt att det är stor chans att det blir något fel.

Genom ett systemstöd för budget, prognos och planering kan ni arbeta mer effektivt med er operativa och finansiella planering. Det förbättrar även möjligheten att styra företaget mot uppsatta mål och identifiera områden där det finns förbättringspotential och nya affärsmöjligheter. Ett systemstöd gör det också möjligt för er att snabbt ställa om när omvärlden och omständigheterna förändras.

Förutom ovan nämnda fördelar, innebär implementeringen av ett systemstöd följande:

 • Mer tid till värdeskapande aktiviteter
 • Ökad kvalité och kontroll över processen
 • Ökad automatisering
 • Möjliggör rullande prognoser
 • Användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att förstå vilken data som ska fyllas i

På Sopra Steria är vi noga med att bara samarbeta med de leverantörer som uppfyller våra krav på leveranser. Inom detta området arbetar vi därför med systemstödet Planacy. 

Vad är Planacy?

Planacy är ett effektivt och värdeskapande budget-, prognos- och planeringsverktyg som är fullt anpassningsbart efter er verksamhet, era processer och behov. Vi kan strömlinjeforma delar av eller hela er planeringsprocess – oavsett bransch och vilka processer som är mest kritiska för just er verksamhet. Därmed får ni får ökad kontroll, en budget med högre precision och mer tid till strategiska aktiviteter.

Inmatningsmodell Planacy

Exempelbild på inmatningsmall i Planacy

 

Här kan du lära dig mer om verktyget Planacy

 

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig att få tid över till annat.

Intresserad av att veta mer?
CHRISTER SÖDERHOLM
Business Owner: Business Applications