Sverige

Vi hjälper våra kunder att lyckas bli data- och analysdrivna

I den nya digitala världen har information en lika viktig roll som oljan i det industriella samhället. Det är katalysatorn för en digital transformation som skapar verkligt värde för både verksamhet och kunder.

Inom Data Strategy hjälper vi våra kunder att ta ett helhetsgrepp kring data och analys; både organisatoriskt, tekniskt och processmässigt. Vi utvecklar och implementerar strategier där data och analys är det centrala. För att lyckas realisera hållbart värde, krävs såväl en hållbar plan, data och analysförmåga, teknik, samt att de förändringar som de tekniska lösningarna innebär implementeras i den egna verksamheten.

Inom området Data Strategy hjälper vi dig som företag med bland annat detta:

  • Vi hjälper er att synkronisera affär- och verksamhetsstrategierna med data och analys och leder de förändringar som det innebär just för er organisation
  • Vi säkrar att er data blir en strategisk tillgång som skapar värde på både kort och lång sikt inom såväl teknik, som verksamhet och affär. Vi hjälper er att lyckas med transformationen att bli en data- och analysdriven organisation

Exempel på vad vi hanterar inom Data Strategy:
Datastrategi, Data Governance, Analystransformation, User Adoption, Verksamhetsstöd, Ledning/Styrning

 

Vanliga frågeställningar

Var står ni som organisation?

Är data och analys i synk med affärs- och verksamhetsstrategierna? En av de större utmaningarna idag är främst avsaknad av synkronisering av planer och förmågan att mätbart realisera värde. Detta är ett av de områden som vi kan hjälpa er med. Tveka inte att kontakta oss.

Får ni ut bäst värde av data/analys?

Fokuserar ni idag på Enterprise-lösningar, eller byggs nya data- och analyslösningar ad hoc? Är ni i behov av att utvärdera relevans och/eller implementera ett Data Governance-program på Enterprise-nivå? Kontakta oss gärna för att få inspiration och hjälp med detta.

Vill ni bli data- och analysdrivna?

Hur påverkar data- och analysförmågan framtida arbetssätt och processer just i er organisation? Det finns många sätt att hantera detta och vi har förmågan att utvärdera era behov utifrån er situation och leda de förändringar som er målsättning innebär. Kontakta oss för att få reda på mer.

Intresserad av att veta mer?
Jan Svanholt
Business Owner: Data & Analytics