Välj ditt land

Vi har samlat våra erbjudanden inom detta område under begreppet Modern Workplace och våra lösningar baserar sig på plattformen Microsoft 365.

Modern Workplace är ett samlingsbegrepp på de digitala lösningar och processer som användare behöver. Men här ryms även rådgivning och förändringsledning som stöttar den kultur och det ledarskap som moderna verksamheter bör genomsyras av. Vi tycker nämligen att:

  • En samling digitala lösningar och tjänster ska ha användaren i centrum; som stöttar mobilitet, flexibilitet och produktivitet.

  • Effektiva processer som möjliggör samarbete, informationsflöde och kompetensutveckling är en självklarhet.

  • En kultur baserad på öppenhet, tillit och kunskapsdelning är grundpelare för att skapa värde och tillväxt i en verksamhet.

 

 

Kontaktperson:
Lars Engblom
Business owner: Collaborations & Content

Uppgifter:
+46 70 896 50 03
lars.engblom@soprasteria.com

Boka din demo idag

Boka en demo för dig och dina kollegor! Demon tar en timme, är kostnadsfri och hålls på distans. Vi går igenom vårt erbjudande och visar exempel på lyckade genomföranden hos våra kunder.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Right Experience

Right Experience bygger på många års erfarenhet av utrullningsprojekt inom Microsoft 365-plattformen. Våra ledord är kontinuerlig digital arbetsglädje. Det ska vara enkelt och roligt att nyttja tekniken. Vi kommer alltid ha yttre tekniska faktorer som påverkar oss men idén med Right Experience är att med hjälp av digitala möjligheter i Microsoft 365-plattformen kunna identifiera behov, arbetssätt, och beslut, för att sedan med tekniken erbjuda stöd för detta i den dagliga verksamheten. Användaradoption är centralt och användaren ska alltid vara i centrum. Det är en kontinuerlig process som aldrig tar slut och med vår metod hjälper vi er att hitta rätt processer för att rulla ut nya digitala verktyg i er verksamhet. Det handlar också om en kulturell förändring som öppnar dörrar till nya arbetssätt. Förändringsledning, utbildning och kommunikation är därför A och O i vår metod.

Läs mer om detta hos SOS Alarm och SR (Referenser behövs).

Applikationsutveckling inom Microsoft 365

I en digital modern arbetsplats finns ofta behov av ett nytt intranät, nya applikationer, integrationer med befintliga system, dokumenthantering eller automation av nuvarande processer. Med hjälp av våra duktiga experter, som har många års erfarenhet, kan vi utveckla och anpassa plattformen utefter verksamheternas behov och önskemål.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

DevOps och drift

Med hjälp av DevOps-tekniker hjälper vi företag och organisationer att digitalisera, automatisera samt effektivisera sin drift av SharePoint-miljöer. Drift kan upplevas krångligt och jobbigt. Det vill vi vända på eftersom lätthanterlig drift är otroligt lönsamt. Vi har utvecklat DevOps-metoder inom Continuous Delivery och Continuous Integration där vi statistiskt kan minska felhantering och avbrott. Med vår kompetens skapar vi hybrida lösningar för de som inte kan flytta upp hela sin verksamhet till molnet.

Läs hur vi gjorde hos kund X där vi uppgraderade deras befintliga SharePoint 2013-plattform till en SharePoint 2019-plattform på endast 8 timmar! 


Bild av Business Owner: Collaboration & Content Lars Engblom

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Lars Engblom

Business Owner: Collaboration & Content

+46 70 896 50 03

lars.engblom@soprasteria.com