Sverige

Webbinar: Vårt uppkopplade samhälle – IoT i kommuner och region

Tillsammans med Västra Götalandsregionen håller vi ett webbinar 15 september om Internet of Things.

Vad är egentligen Internet of Things (IoT)? Vilka möjligheter innebär teknologin för offentlig sektor? Hur kommer den att påverka framtiden för våra invånare? Detta och mycket därtill kommer att behandlas under det direktsända webbinariet. 

Under våren genomfördes förstudien Smart region Västra Götaland, utopi eller verklighet? i vilken möjligheterna att samverka kring IoT inom Västra Götaland har undersökts. Förstudien kom fram till att det både finns goda förutsättningar och stora nyttor att samverkan inom området. Webbinarierna genomförs som en del i den kunskapsspridning som förstudien har identifierat som ett nästa steg.

Målgrupper är alla som behöver en grundläggande förståelse för vilken verksamhetsnytta IoT kan leda till. Det kan vara såväl på ledningsnivå, verksamhetsnivå men även digitala strateger eller verksamhetsutvecklare.

Datum: 15 september
Tid: 13:00-15:00
Plats: Digitalt

Anmäl dig här