Sverige

MuleSoft

Som ett led i att bredda och utöka våra kompetensområden har vi ingått ett partnerskap med MuleSoft, vilket gör oss till en viktig spelare inom området systemintegration.

MuleSoft är ett amerikanskt företag som erbjuder integrationsplattformar. Systemintegration kan betraktas som ryggraden i den digitalisering som pågår och via partnerskap med ledande produktleverantörer, så som MuleSoft, skapar vi bästa möjliga lösningar för våra kunder.

Hos oss finns det många experter inom området integration och API Management som hjälper våra kunder med att koppla samman system för att på så sätt frigöra synergieffekter och effektivitetsvinster åt dem. Genom att investera i att utöka vår kompetens och bli certifierade på MuleSofts plattform kan vi ännu bättre hjälpa våra kunder med de digitala utmaningar som de har. 

MuleSofts produkter används av tusentals företag som bearbetar miljarder transaktioner varje dag.

Läs mer om MuleSoft