Cyber Security

 

Cyber Security är högsta prioritet i den digitala världen.

Sopra Steria hjälper verksamheter att utmärka sig på området och skapa digitalt förtroende genom att skydda känslig information och skynda på den digitala utvecklingen.

Med över 700 säkerhetsexperter i hela Europa och i våra center för Cyber Security, besitter vi mänskliga och industriella resurser i världsklass.

Täcker hela ditt behov

Vårt samlade tjänsteerbjudande täcker in hela livscykeln för informationssäkerhet:

  • Konsulttjänster: Styrsystem och riskstyrning, revideringar och efterlevnad av lagar och krav, händelsehantering och kontinuitet.
  • Integrering av säkerhetslösningar i linje med affärsprocesser: Digital Identity och Access Management (IAM), Public Key Infrastructure (PKI), Data Loss Protection (DLP), Cloud Security och mobilitet.
  • Managed Security Services: Tjänstespektrum från Security Operations Centre (SOC)-tjänster för identifiering av Advanced Persistent Threats (APT) och krishantering, baserat på en Managed Security Service Provider (MSSP)-modell.

Vi sätter våra kunder, deras marknader och intressenter i fokus.

Vi kombinerar affärs- och branschkunskap med avancerade, innovativa lösningar i samverkan med erkända forskningscenter för att skydda stora ekonomiska aktörer. Dessutom bidrar vi till att säkra högkritiska nätverk, exempelvis för luftfartstillämpningar med Box@PME-lösningen, inom ramarna för Albatros-programmet.

Som ansvarsfull aktör stöttar Sopra Steria utveckling och professionalisering av Cyber Security-segmentet. Vi eftersträvar ett effektivt och hållbart förhållningssätt till säkerhetsutmaningarna i Cyber Space.

Har du några frågor?