Sverige

Svensk företagskultur är en utmärkt grund för demokratisering av data

En platt företagskultur som bygger på tillit och lärande är en bra grogrund för företag som vill demokratisera sina data. Där har svenska företag ett stort försprång.

Vilka ska ha tillgång till data inom en organisation? Traditionellt har både hantering och beslutsfattande kring data legat högt upp i hierarkierna. Men för framtidens företag kan det bli livsviktigt att ändra på den traditionen. Alla talar nu om demokratisering av data. 

Emma Forsman är datastrategikonsult på konsultföretaget Sopra Steria.

- Demokratisering av data är när rätt och relevant data ges till rätt medarbetare vid rätt tillfälle.

Hitta nya möjligheter och lösningar

Att arbeta datadrivet ses som ett sätt för företag att bättre och snabbare hitta nya möjligheter och lösningar som kan gynna organisationen. Men för att detta ska vara möjligt, måste data finnas tillgänglig för aktörer genom hela organisationen – inte endast högst upp.

– Det fungerar inte att bara de högsta cheferna fattar beslut. De som arbetar direkt med en uppgift eller ett område har en närmare insikt än någon högre upp i hierarkin. Demokratisering av data är ett sätt att trycka ner beslutsfattandet i organisationen, att möjliggöra att fler inom en organisation kan fatta beslut och att beslut fattas snabbare, säger Emma Forsman. 

Det handlar dock inte om att släppa all data fri i organisationen, utan nyckeln är just att tillhandahålla den just där och när den behövs.

– Det kan vara något så enkelt som att de som arbetar med kundservice kan få mandat att hantera vissa kundärenden själva i stället för att behöva ta det vidare till en chef, som tar det vidare till ännu en chef, säger Emma Forsman.

Säkerställ att rätt data hanteras av rätt person

Att arbeta datadrivet blir allt mer en förutsättning i en värld där förändringar sker snabbt och det inte alltid finns tid att vänta in långa beslutsrundor. Demokratisering av data hjälper till att göra den processen mer snabbfotad.

Men det har naturligtvis sina risker. Till exempel måste GDPR alltid tas i beaktande, precis som skillnader i kunskapsnivå hos medarbetarna.

– Absolut, säkerheten är en stor utmaning. Men jag tror att vi ofta är snabba att säga att något är ett problem på grund av till exempel GDPR. Det är dock möjligt att göra en bra genomlysning och säkerställa att rätt data hanteras av rätt person. Och, vara tydlig för den man samlar in data ifrån, hur den ska användas, säger Emma Forsman och lägger till:

– Naturligtvis måste det finnas behörigheter för vem som har tillgång till vilka data och när. 

Vad krävs av organisationen?

Vilka förutsättningar krävs i en organisation för att kunna genomföra en demokratisering av data? Mycket beror på företagskulturen. Det är viktigt att uppmuntra nyfikenhet och visa att man är en lärande organisation där det är accepterat att göra fel och att man har tillit till sina medarbetare, menar Emma Forsman. Där har svenska företag ett försprång.

– Dels har svenska företag redan tillgång till mycket värdeskapande data om sina kunder eftersom vi i Sverige är rätt vana att dela med oss av personlig information. Vi har också rätt platta organisationer kommunikationsmässigt vilket också underlättar.

Inte bara en teknisk fråga

De allra flesta företag är inte helt datadrivna i dag, men många har påbörjat processen. Sopra Steria hjälper företag att utifrån ett helhetsperspektiv utarbeta en strategi som för tillfället fungerar för just dem. Det kan de göra genom att de har både den tekniska och den analytiska kompetensen, och även kan ge verksamhetsstöd. Det är helhetssynen som är viktig:

– Det är en förändringsresa där alla måste förstå nyttan och möjligheterna. Detta är inte bara är en teknisk fråga utan man måste också se människan i det hela, säger Emma Forsman och avslutar med tips på hur organisationer kan ta sina första steg mot en demokratisering av data:

– Börja inte alltför stort, utan se till att från början ha med medarbetarna på resan så att de får vara med och ha en åsikt och på sätt vara med och utveckla de nya arbetssätten.

Artikeln publicerades av IDG 2020-06-01