Sverige

Utveckling av vårdens system

Sopra Steria har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av system inom vården. Vi får ofta uppdrag som innebär helhetslösningar med start i processkartläggning och kravspecificering till utveckling, lansering och förvaltning. Tack vare vår breda kompetensbas och erfarenhet från vård och omsorg kan vi säkerställa effektivare systemstöd med användarvänlighet i fokus, oavsett om uppdraget är att lyfta gamla system eller att skapa nya.

Föråldrade system eller områden utan systemstöd medför flera onödiga utmaningar för vårdområdet. Processer som växt och förändrats där systemstödet inte hängt med eller saknas helt, medför att tid och kraft som kunde ha använts till värdeskapande aktiviteter, förbrukas ineffektivt.

Hälso- och sjukvårdssektorn är komplex och har många beroenden i flera led i vårdprocesser. Systemstöd spänner ofta över organisationer, avdelningar och professioner. Sopra Steria har mångårig erfarenhet från systemutveckling inom hälsa och sjukvård och mycket god branschförståelse. Vi vet att en framgångsrik väg framåt är ett samspel mellan verksamheter, användare och teknik. Med kvalitet och patientens bästa i fokus.

Ett system med användarvänlighet och enkelhet i fokus minskar den administrativa bördan för vårdens medarbetare. Tydligare och förenklade processer innebär nya arbetssätt och verksamhetsprocesser, vilket i sin tur lägger grund för att möjliggöra en effektiv och patientcentrerad vård.

Intresserad av att veta mer?
Ingela Junghahn
Sales