Sverige

Minskad administration med automatiserade processer

Bakgrund 

Region Stockholm omfattar 26 kommuner och har cirka 2,3 miljoner invånare. Regionen ansvarar bland annat för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. I det ingår Tandvårdsenheten som tillhandahåller tandvård för regionens invånare.

Utmaning

Tandvårdsenheten behöver hantera stora mängder data i deras dagliga verksamhet. Tidigare tandvårdssystem har dock inte klarat av att möta den ökade administrationen, vilket då har orsakat att flertalet manuella arbetsrutiner har införts som i sin tur hindrar tandvårdspersonal från att lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter. Bland annat krävdes manuell handpåläggningen i administrationen på grund av ofullständiga och felaktiga data, vilket slukade både resurser och tid. Detta var något som riskerade att försena behandling av patienter. 

Lösning 

Sopra Steria har haft ett helhetsansvar för implementationen av ett nytt IT-system i allt från förstudie och systemutveckling till integration och test. Lösningen för tandvårdsenheten effektiviserade det administrativa arbetet genom samverkan och automatisering. Tack vare lanseringen av en ny och integrerad IT-lösning kunde därför administrationen ske i samråd mellan tandvårdsenheten, vårdgivare och kommuner, vilket i sin tur minskade den administrativa bördan på personalen tillsammans med automatiserade processer för exempelvis fakturahantering.

 

 

Kontaktperson:
Ingela Junghahn
Sales

Uppgifter:
+46 73 326 08 55
ingela.junghahn@soprasteria.com