Sverige

Business Central for Law and Legal Firms

På Sopra Steria vill vi skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Därför vill vi hjälpa dig att lösa utmaningar som:

 • Gamla legacy-system i egen drift med dålig säkerhet.
 • Kärnprocesser utförs i olika system och kräver manuell hantering för komplettering.
 • Omfattande tid som går åt till administration och manuell hantering av processer.
 • Dålig datakvalitet och begränsad tillgång till data.
 • Bristande kontroll över ärenden och det slutgiltiga resultatet.

Fyra trender inom juridik-branschen

 • Användandet av modern teknologi ökar
 • Klienter kräver mer transparens i prissättning
 • Data får en större roll
 • Sekretess- och säkerhetsfokus ökar

Källa: Lawyer Monthly

 

 

 

Kontaktperson:
Christer Söderholm
Business owner: Business Applications

Uppgifter:
+46 70 896 60 73
christer.soderholm@soprasteria.com

Hur kan utmaningarna se ut i dagsläget?

Bild kunde inte laddas in

Etablera

"Det är tidskrävande att etablera ärenden och görs inkonsekvent, vilket påverkar både datakvaliteten och uppföljningen."

Planera

"Det är svårt att få en korrekt överblick över arbetsbelastningen och tillgängligheten hos de resurser och färdigheter som behövs. Resursplanering är tidskrävande och svår att uppdatera med alla de förändringar som pågår."

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Konsumera

"Registrering av tidrapporter och reseräkningar är en tidskrävande och en administrativ börda som tar tid från debiterbart arbete. Vi tar inte betalt för allt arbete som utförs när timmar missas eller glöms bort."

Fakturera

"Fakturering är en tidskrävande och administrativ börda som tar tid från debiterbart arbete. Mängden tidsposter gör det enkelt att missa felaktigheter, vilket resulterar i kreditnotor och missnöjda kunder."

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Kontroll och analys

"Vi har inte full insikt och kontroll över ärenden och våra övergripande resultat. Det gör det svårt att vidta åtgärder i tid och initiera rätt förändringsarbete."

Bild kunde inte laddas in

ERP & PSA-lösning anpassad för advokat och jurist-organisationer

Lösningen stödjer processer specifikt för advokat- och juristverksamhet. Både att skapa och planera ärenden, löpande tidsredovisning och fakturering samt slutgiltigt slutföra och stänga ärenden. Genom hela processen kontrolleras och analyseras resurser, ärenden, ekonomi och resultat.​

 1. Upprätta - ärenden och aktiviteter
 2. Budgetera - ärenden och aktiviteter
 3. Planera - resurser
 4. Förbruka - tid och utlägg
 5. Godkänna - tid och utlägg
 6. Granska - fakturaförslag
 7. Fakturera - tid och utlägg
 8. Kreditera/Korrigera

Lösningen har också specifik funktionalitet som underlättar det vardagliga arbetet i de olika momenten.​ Som exempelvis:

 • Jävskontroll​
 • Penningtvätt​
 • Omfördelning av intäkter​
 • Pro bono-fakturering​
 • % uppdelning av faktura​
Bild kunde inte laddas in

Bild av Business Owner: Business Applications Christer Söderholm

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Christer Söderholm

Business Owner: Business Applications

+46 70 896 60 73

christer.soderholm@soprasteria.com