Sverige

På Sopra Steria vill vi skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Därför vill vi hjälpa dig att lösa utmaningar som:

 • Gamla legacy-system i egen drift med dålig säkerhet.
 • Kärnprocesser utförs i olika system och kräver manuell hantering för komplettering.
 • Omfattande tid som går åt till administration och manuell hantering av processer.
 • Dålig datakvalitet och begränsad tillgång till data.
 • Bristande kontroll över ärenden och det slutgiltiga resultatet.

Fyra trender inom juridik-branschen

 • Användandet av modern teknologi ökar
 • Klienter kräver mer transparens i prissättning
 • Data får en större roll
 • Sekretess- och säkerhetsfokus ökar

Källa: Lawyer Monthly

ANSVARIG

Christer Söderholm
Business Owner

Christer Söderholm

Hur kan utmaningarna se ut i dagsläget?

Bild kunde inte laddas in

Etablera

"Det är tidskrävande att etablera ärenden och görs inkonsekvent, vilket påverkar både datakvaliteten och uppföljningen."

Planera

"Det är svårt att få en korrekt överblick över arbetsbelastningen och tillgängligheten hos de resurser och färdigheter som behövs. Resursplanering är tidskrävande och svår att uppdatera med alla de förändringar som pågår."

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Konsumera

"Registrering av tidrapporter och reseräkningar är en tidskrävande och en administrativ börda som tar tid från debiterbart arbete. Vi tar inte betalt för allt arbete som utförs när timmar missas eller glöms bort."

Fakturera

"Fakturering är en tidskrävande och administrativ börda som tar tid från debiterbart arbete. Mängden tidsposter gör det enkelt att missa felaktigheter, vilket resulterar i kreditnotor och missnöjda kunder."

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Kontroll och analys

"Vi har inte full insikt och kontroll över ärenden och våra övergripande resultat. Det gör det svårt att vidta åtgärder i tid och initiera rätt förändringsarbete."

Bild kunde inte laddas in

ERP & PSA-lösning anpassad för advokat och jurist-organisationer

Lösningen stödjer processer specifikt för advokat- och juristverksamhet. Både att skapa och planera ärenden, löpande tidsredovisning och fakturering samt slutgiltigt slutföra och stänga ärenden. Genom hela processen kontrolleras och analyseras resurser, ärenden, ekonomi och resultat.​

 1. Upprätta - ärenden och aktiviteter
 2. Budgetera - ärenden och aktiviteter
 3. Planera - resurser
 4. Förbruka - tid och utlägg
 5. Godkänna - tid och utlägg
 6. Granska - fakturaförslag
 7. Fakturera - tid och utlägg
 8. Kreditera/Korrigera

Lösningen har också specifik funktionalitet som underlättar det vardagliga arbetet i de olika momenten.​ Som exempelvis:

 • Jävskontroll​
 • Penningtvätt​
 • Omfördelning av intäkter​
 • Pro bono-fakturering​
 • % uppdelning av faktura​
Bild kunde inte laddas in

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt