Sverige

Webinar: Förändringsledning - hållbara beteendeförändringar vid implementering av tekniska verktyg

Detta webinar är del två ur vår webinarserie om förändringsledning. Del ett hittar du här. Under del två kommer vi att gå lite djupare genom att titta på den mänskliga aspekten i en digital transformation. 

En organisation består utav individer. Vid digitala transformationer som kräver beteendeförändringar behöver organisationen individernas stöd för att nå de uppsatta målen. Vår erfarenhet inom förändringsledning visar på att anledningen till att 86% av alla digitala förändringsarbeten misslyckas bottnar i att organisationen inte har individernas stöd. Under detta webinar får ni ta del av hur vår förändringsledare Zozan Bozan har skapat hållbara beteendeförändringar efter implementering av nya tekniska verktyg som Microsoft 365. Zozan kommer att redogöra för de fem faser en individ behöver gå igenom för att inte falla tillbaka på gamla vanor och därmed bidra till en lyckad och hållbar förändring. Webinariet avslutas med en frågestund där du får möjlighet att ställa frågor direkt till vår förändringsledare Zozan Bozan. Välkommen!

Tid: 12:00-12:45
Datum: torsdag 18 november
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan
Webinariet är kostnadsfritt

Anmäl dig

Talare:

Zozan Bozan, förändringsledare

Zozan Bozan

Zozan har tio års erfarenhet av digitalisering. Hon är en certifierad förändringsledare och har en lång erfarenhet av Microsoft 365 och av att hjälpa organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Zozan utmärker sig genom sin kundnärhet och proaktiva approach.