Sverige

Webinar: Förändringsledning – att leda digital transformation

Den digitala innovationen och dess snabba tekniska utveckling har lett till stora beteendeförändringar hos oss som konsumenter, medborgare och individer. Ny teknik möjliggör effektiviseringar av befintliga processer såväl som skapande av nya processer som tidigare inte har varit möjliga. För att behålla relevans i ett samhälle som blir alltmer digitalt behöver etablerade organisationer skapa förmåga att snabbt ställa om för att kunna nyttja nya möjligheter med digitala verktyg och arbetssätt.

I en digital transformation förändras nästan alltid målet längs vägen. Fler och fler företag inser också att den digitala transformationen inte har ett slut utan behöver bedrivas löpande vilket skapar en ständigt pågående förändringsresa. Företag och organisationer utmanas av hur de ska få medarbetarna att kontinuerligt förändra sitt beteende och arbetssätt i den takt som förutsättningarna förändras.

Under detta informativa webinar kommer vi att dela med oss av vår erfarenhet om hur man lyckas med sin digitala transformation genom kontinuerlig förändringsledning. Du kommer även få chans att ställa frågor till våra experter inom området.

Tid: 12:00-12:45
Datum: tisdag 16 november
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan
Webinariet är kostnadsfritt

Anmäl dig här

Talare

 Eva Klingberg

Eva Klingberg 

Eva arbetar som senior verksamhetsutvecklare på Sopra Steria. Hon har lång och bred erfarenhet av organisationsutveckling, förändringsledning och ledningsstöd i olika typer av organisationer och branscher, i Sverige såväl som internationellt. De senaste tio åren har hon fokuserat på verksamhetsutvecklande uppdrag inom vårdsektorn med nära koppling till IT.

Fanny Lauren

Fanny Laurén

Fanny arbetar som strategisk rådgivare på Sopra Steria och har flera års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med både strategi och genomförande kopplat till digital transformation.

Fredrik Lundell

Fredrik Lundell

Fredrik arbetar som managementkonsult på Sopra Steria. Han har goda insikter i arbetet som ligger bakom kundbaserat värde med användaren i fokus och kommer under detta webinarie att agera som moderator.