Sverige

Sopra Sterias implementering av en molnbaserad CRM-lösning har hjälpt Tradedoubler att få en övergripande kontroll över sina kundrelationer, förbättra effektiviteten och stödja fortsatt tillväxt. Detta projekt illustrerar hur en strategisk IT-lösning kan skapa betydande affärsvärde och stärka en global verksamhets konkurrenskraft.

Utmaningen: Spridd säljorganisation och behov av enhetlighet

Tradedoubler, en snabbt växande organisation med närvaro i 18 länder, stod inför utmaningen att hantera sina kundrelationer effektivt. En geografiskt spridd säljorganisation ledde till bristande kontroll och svårigheter att få en helhetsbild av kundarbetet. Expansionen ökade behovet av ett gemensamt system för att hantera kunder och erbjudanden.

Lösningen: En gemensam CRM-plattform

För att möta dessa utmaningar valde Sopra Steria att implementera en gemensam lösning för kund- och ärendehantering för alla Tradedoublers kontor. Som första företag i Norden implementerade Sopra Steria en molnbaserad CRM-lösning med Microsoft CRM Online. Denna lösning effektiviserar Tradedoublers sälj-, marknads- och kundsupportprocesser genom att samla information om pågående affärer, kundengagemang, historik och marknadsaktiviteter på ett ställe.

Integrering och automatisering

CRM-lösningen integrerades med både interna system och externa tjänster, vilket skapade ett automatiserat flöde för order och fakturering. Den ger även stöd för avtalshantering och kreditupplysningar. Sopra Steria tog helhetsansvar för projektet, vilket omfattade kravanalys, projektledning, integration, anpassning, testning, migrering, utrullning och förvaltning. För att säkerställa en snabb implementation dellevererades projektet och genomfördes stegvis.

Resultaten: Helhetsperspektiv och skalbarhet

Genom den nya CRM-lösningen har Tradedoubler fått ett komplett perspektiv på sina kundrelationer. Detta möjliggör uppföljning av marknadsaktiviteter, prognoser och snabb tillgång till rapporter. Molnbaserade lösningar har också gett Tradedoubler en skalbar plattform som ökar verksamhetens effektivitet och underlättar fortsatt expansion på nya marknader. Dessutom främjar lösningen samarbete och utbyte mellan olika kontor och geografiska marknader.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Pu Fernqvist
Business Owner
pu.fernqvist@soprasteria.com

Pu Fernqvist