Sverige

TRADEDOUBLER TOG KONTROLL ÖVER SINA KUNDRELATIONER MED ETT CRM I MOLNET

CRM-system gav helhetsperspektiv på globala kundrelationer och skapade förutsättningar för mer välgrundade beslut.

Tradedoubler gjorde stora framgångar och växte på nya marknader och i sin organisation. En geografiskt spridd säljorganisation och närvaro i 18 länder gav sämre kontroll och gjorde det svårt att få en helhetsbild av kundarbetet. Expansionen gav därför ett ökat behov av ett gemensamt sätt att hantera kunder och erbjudanden.  

Sopra Steria valde en lösning för kund- och ärendehantering som var gemensam för Tradedoublers alla kontor. Som först i Norden implementerade Sopra Steria en CRM-lösning i molnet baserad på Microsoft CRM Online. Detta är ett säljstöd som effektiviserar Tradedoublers sälj-, marknads- och kundsupportprocesser och ger samlad information om pågående affärer, kundernas engagemang, historik och löpande marknadsaktiviteter. 

Lösningen integrerades mot både interna system och externa tjänster, vilket har skapat ett automatiskt flöde för order och fakturering och ger stöd för avtalshantering och kreditupplysningar. Sopra Steria tog helhetsansvar i alla delar av projektet, vilket innebar kravanalys, projektledning, integration, anpassning, test, migrering utrullning och förvaltning. För snabbt genomförande dellevererades projektet och implementerades stegvis.

Lösningen har gett Tradedoubler ett helhetsperspektiv på sina kundrelationer och har gjort det möjligt att följa upp marknadsaktiviteter, göra prognoser och ha snabb tillgång till rapporter. Genom att införa en lösning i molnet fick Tradedoubler dessutom en skalbar lösning som gett ökad effektivitet i verksamheten och gör det enklare att fortsätta expandera på nya marknader. Dessutom skapar lösningen förutsättningar för utbyte och samarbete mellan olika kontor och geografiska marknader.

System och produkter

Microsoft Dynamics CRM Online, Azure, ClickDimensions, SharePoint

Tradedoubler är Europas ledande aktör inom onlinemarknadsföring och har ett nätverk som omfattar 140 000 webbplatser och 2000 annonsörer.