Sverige

Affären är klar: Kentor blir del av Sopra Steria

Kentor blir nu formellt en del av Sopra Steria och målet är att bli ledande inom digital transformation i Sverige. Kentor har sedan tidigare en stark position på den svenska marknaden och Sopra Steria är en av ledarna i Europa. Tillsammans kan de öka både innovationskraft och leveransförmåga.

- Den digitala transformationen påverkar hela samhället och det finns ett stort behov av kraftfulla aktörer som med expertis och erfarenhet leder både näringsliv och offentlig sektor genom förändringen

säger Fredrik Arbman, VD.

- Tillsammans kan vi stärka tjänsteerbjudandet inom digital transformation och ta en ledande roll.


Lokalt och internationellt

Kentor har funnits på den svenska marknaden sedan 1983 och haft ett starkt fokus på innovation och leverans av tjänster. Sopra Steria har en ledande position i Europa och är noterat på börsen i Frankrike med cirka 40 000 medarbetare i 20 länder.

- Med gemensamma värderingar och en stark agil kultur kommer vi på allvar att kunna ta på oss ledartröjan inom digital transformation och skapa ytterligare värde för våra kunder framöver

säger Fredrik Arbman.


Utveckla nya och befintliga tjänster

Affären skapar också möjligheter att utveckla nya och befintliga tjänsteområden som systemintegration, utveckling och rådgivning. Kunderna får tillgång till ytterligare spetskompetens, internationell räckvidd och lokal förankring och tyngd.

- Både kunder och medarbetare har varit positiva till sammanslagningen och ser möjligheter att växa och utvecklas tillsammans framöver

säger Monica Forsberg, Marknadschef.

Kentor har tidigare varit en del av TeleComputing-koncernen och blir per den 1 september 2017 en del av Sopra Steria. Genom sammanslagningen med Sopra Steria i Sverige blir vi ett bolag med drygt 375 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg och S:t Petersburg.


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Arbman, VD +46 70 896 50 60
Monica Forsberg, Marknadschef +46 70 896 50 61

www.kentor.se
www.soprasteria.se

Fredrik Arbman och Kjell Rusti

Kjell Rusti och Fredrik Arbman