Sverige

Åtgärder för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset och för att upprätthålla verksamheten

Sopra Steria följer löpande utvecklingen av Coronaviruset och de riktlinjer som bl.a. Folkhälsomyndigheten utfärdar. Vi har ett ansvar att både begränsa smittspridningen och att bibehålla vår produktivitet, för att leverera de åtaganden vi har gentemot våra kunder.

Följande är några av de åtgärder som vi har vidtagit:

 

Alla jobbar hemifrån

Sedan mitten av mars har våra medarbetare jobbat hemifrån för att minska smittspridningen och för att skydda vår personal. Tack vare hög digital mognad och vana att kunna arbeta på distans, ser vi att vår produktivitet är fortsatt hög. I och med distansarbete och att inga resor i tjänsten får ske, utförs numera både externa och interna möten online vilket har fungerat utmärkt. Då detta är en väldigt annorlunda situation som ingen vet hur länge den kommer att fortsätta, säkerställer vi att alla ledare hos oss är nära sin personal med kontakt minst en gång per vecka. Vi uppmuntrar våra medarbetare att dela med sig av tips och tricks från sina hemmakontor och att ta digitala fikapauser med sina kollegor och kunder. Vi uppmuntrar även till fysisk aktivitet och möjligheten att arbeta med flexibla arbetstider.

 

Bibehållen produktivitet och kvalitet

Vi har kontinuitetsplaner som beskriver hur vi ska agera ifall nyckelpersoner insjuknar eller om det skulle ske andra stora störningar. Understödjande processer finns på plats och är säkrade för att kunna fungera på distans, såsom IT-support till våra medarbetare, HR-stöd och ekonomifunktion. I det fall en medarbetare får problem med att upprätthålla produktiviteten ska denne omedelbart kontakta sin chef för att vi sedan ska kunna agera utan att produktiviteten stoppas.

 

Dagliga avstämningar

Ledningsgruppen har dagliga avstämningar för att snabbt kunna justera riktlinjer eller lösa hinder om så skulle behövas. Även våra uppdragsteam har dagliga avstämningar för att öka medvetenheten om vad som görs inom teamet och för att kunna hantera problem och hinder. Vi uppmuntrar våra konsulter som har uppdrag hos våra kunder att ha en tät dialog med sin uppdragsgivare.

 

Företagets stabilitet

Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och agerar uthålligt. Sopra Steria har en stabil ägarstruktur, en god finansiell struktur, stark likviditet och högsta kreditrating AAA. Detta innebär att vi har en stabil grund att stå på, en tro på framtiden och att vi kommer kunna fortsätta leverera med hög kvalitet, även om omvärlden just nu har satt de normala spelreglerna ur balans.

 

2020-03-24