Sverige

Sopra Steria blir certifierade inom cirkulär IT av Inrego

Under 2022 sparade Sopra Steria hela 79 439 kg CO2e genom cirkulär IT tillsammans med Inrego. Detta visar Inregos rapport Circular IT Report 2022. Det motsvarar samma mängd CO2e som behövs för att producera 1 444 nya smartphones, eller att ta 86 tur och retur resor mellan Stockholm och Barcelona.

Inrego har presenterat en ny världsstandard för miljörapportering inom återanvändning. Detta har de gjort i samarbete med forskningsinstitutet inom miljö och hållbarhet, IVL Svenska Miljöinstitutet. Modellen möjliggör för att exakt mäta hur mycket koldioxid det spar miljön när vi återanvänder datorer, smartphones och andra IT-produkter. Enligt Circular IT Report är elektronik den snabbast växande avfallsströmmen på planeten och växthusutsläppen från IT står för cirka 3,7% av världens totala utsläpp.

– Genom att återanvända sin använda elektronik ser Sopra Steria till att naturresurserna och klimatpåverkan som krävdes för att producera deras IT får komma till användning under en längre tid. Det finns ingen tvekan kring att det behövs en positiv förändring för att ställa om IT-industrin till en cirkulär ekonomi. Vi på Inrego har jobbat med Sopra Steria i många år och samarbeten som detta gör mig optimistisk för att vi är på rätt väg, säger Sebastian Holmström, Sustainability Manager, Inrego.

Sopra Steria-koncernen har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2004 och arbetar med att efterleva Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Ett av FN:s viktigaste hållbarhetsmål är att bekämpa klimatförändringarna. Sopra Steria har som mål att bli 100 procent koldioxidneutrala. Ett steg i processen är att minska företagets växthusgaser per anställd med 43 procent innan år 2025 (utgångspunkt år 2015). Cirkulär IT tillsammans med Inrego är ett kliv i rätt riktning för målet.

– För oss på Sopra Steria är den här certifieringen ett delkvitto på att det vi gör inom detta viktiga område leder till faktiska och konkreta förbättringar och sporrar oss i den fortsatta resan mot att vara ett ledande bolag även inom cirkulär IT. Vi är oerhört glada och tacksamma över att ha en så stark partner som Inrego med på den resan, säger Jacob Tidala, CFO, Sopra Steria Sverige.Undrar du över något? Hör gärna av dig!

Felicia Ljungvall

PR Manager

felicia.ljungvall

+46 70 962 71 37