Sverige

Sopra Steria topprekryterar inför stor satsning inom cybersecurity

Sopra Steria rekryterar Conny Balazs som Teamlead inom Cybersecurity för att driva Sopra Sterias säkerhetssatsning i Sverige. Conny Balazs har spenderat de senaste 20 åren i branschen och kommer närmast från Certezza.

Conny Balazs börjar som Teamlead inom Cybersecurity på Sopra Steria. Med sig har han 20 års erfarenhet inom olika former av säkerhetsarbete och kommer nu att vara del i att driva Cybersecurity-satsningen som Sopra Steria i Sverige har påbörjat. Conny Balazs har erfarenhet av att arbeta både nationellt och internationellt med informations- och IT-säkerhet och han arbetar mestadels som strategisk rådgivare i kombination med att ha spetskompetens inom Cybersecurity.

Rama Pujara är konsultchef på Sopra Steria och driver satsning inom Cybersecurity. 

- Det känns väldigt bra att Conny Balazs har valt att börja hos oss då han besitter gedigen erfarenhet inom både informationssäkerhet och IT-säkerhet. Jag ser Conny Balazs som ett viktigt tillskott för att kunna positionera oss inom Cybersecurity och hans driv, erfarenhet och synsätt inom området kommer att ta oss i rätt riktning.  

Conny Balazs tillträdde sin nya roll som Teamlead 21 januari 2019. 

- Jag ser med stor tillförsikt fram emot att vara en drivkraft i den satsning som Sopra Steria nu startar samt att bli en del av den företagskultur som genomsyrar Sopra Steria. Detta i en tid då både behov och medvetenhet om säkerhetsrelaterade frågor får en alltmer framskjuten position hos många organisationer i takt med bl.a. allmänt ökad medvetenhet, ett alltmer komplext och tilltagande risk- och hotlandskap, förändrad lagstiftning, sorgliga exempel på allvarliga säkerhetsincidenter som i flera fall hade kunnat undvikas om ett seriöst säkerhetsarbete hade varit närvarande. Men självklart också i en tid där fina exempel från verkligheten är inspirerande för de som ännu inte kommit så långt i sitt säkerhetsarbete. Jag ser verkligen fram emot att bidra till den satsning som vi nu gör på Sopra Steria och att verka tillsammans med all annan kompetens som finns inom företaget.