Sverige

Dagens Teknik: Sopra Steria lanserar YouTube-serie för att öka digital förståelse

Dagens Teknik och Dagens Innovation rapporterar om Sopra Sterias nya YouTube-satsning Det digitala undret.

Läs artiklarna här. 

Dagens Teknik. 

Dagens Innovation.