Sverige

Datadrivet, kundcentrerat och agilt bästa sättet att öka sin konkurrenskraft

- Att jobba datadrivet är inte en teknisk, utan en strategisk fråga. Kanske till och med en överlevnadsfråga. Det menar Anders Burestig, VD på Sopra Steria Sverige. Han lyfter samtidigt vikten av att inte förlora sig i komplexa förstudier och arkitektur, utan att prova sig fram enligt principen ”fail fast”.

Ny teknik. Ny, lättillgänglig data. En omvärld i konstant förändring. Det är några av de faktorer som skapar ett enormt förändringstryck på alla sorters verksamheter idag.

- Många där ute märker hur konkurrensen tätnar, kundernas behov förändras och marknadsförutsättningarna ritas om från en dag till en annan, menar Anders Burestig, VD på konsultföretaget Sopra Steria i Sverige. Han leder ett företag som hjälper stora verksamheter att verkligen komma loss och börja jobba på nya sätt.

- Vägen framåt bygger på att anamma ett datadrivet, kundcentrerat och agilt arbetssätt. Att våga bygga testcykler, att utmana det vedertagna och att lära sig av sina misstag, snabbt. ”Fail fast” är ett mantra vi använder.

Centraliserad data

Många organisationer har tillgång till enorma mängder av data idag, men vet inte riktigt hur den ska fångas in, lagras och analyseras. Eller hur man skapar värde av den i den dagliga verksamheten.

- Som ett första steg brukar vi rekommendera alla att helt enkelt sätta igång med insamlandet, berättar Anders Burestig. Varje dag utan insamlad data är en förlorad dag. Det är sedan vår absoluta rekommendation att lagra datan centralt för att få en sammanhängande kundbild och sedan kunna använda den i olika operativa system.

- Allt fler nöjer sig inte med en begränsad analysmöjlighet i ett decentraliserat system, de vill kunna använda data proaktivt, för att kunna agera på insikter om sin kund, säger Anders Burestig.

Gräv där du står

Frågan är vad som hindrar företag och organisationer att gå över till att jobba mer datadrivet?

- Rent tekniskt ser vi att många fastnar i komplexa förstudier, invecklad systemarkitektur och tekniska implementationer innan man kommer igång med själva datainsamlandet, menar Anders Burestig.

Han förordar snarare en ”gräv där du står”-princip. Att komma igång direkt och bygga på med lösningar successivt och vara noggrann med att mäta effekten av sitt agerande, som baserats på data.

– Det handlar om att skapa ett lärande och att testa idéer i liten skala, på så vis blir man snabbfotad och agil. Om det fungerar bra blir förändringar av applikationer, processer och affärsmodeller en följd. Om det inte fungerar är det lika viktigt att snabbt förkasta dåliga idéer.

Ledningsgruppen viktig

En annan avgörande aspekt är att anamma en kultur där det datadrivna beslutsfattandet inte ses som ett hot eller problem i verksamheten. Att avhända sig beslut kräver ofta ett skiftat mindset hos medarbetare och ledare, den ”mänskliga faktorn” får inte glömmas bort.

Att bygga och integrera system, dataflöden och anpassa applikationer brukar vara en enklare uppgift. I båda dessa dimensioner kommer ofta Sopra Steria och andra konsultföretag in i bilden, genom att bidra som experter. En extern aktör kan också fungera som ett stöd i förändringsarbetet, i vissa fall även leda det åt sina kunder.

– För att ett företag verkligen ska bli datadrivet är det viktigt att ledningsgruppen förstår det strategiska värdet av detta och engagerar sig. Annars finns risken att enskilda individer sitter på olika håll i företaget med sina egna budgetar och fattar sina egna beslut. Att bli datadriven är inte främst en teknisk fråga utan en strategifråga, kanske rent av en överlevnadsfråga säger Anders Burestig.

Ser mönstren

Syftet med ett datadrivet, kundcentrerat arbetssätt är att förbättra kundupplevelsen genom relevans och timing i tjänster, erbjudanden och kommunikation. Det är helt avgörande faktorer för att öka sin konkurrenskraft. Även att förstå när en marknad förändras, kunna identifiera kunderna och följa dem för att lära sig hur det nya beteendet ser ut.

- Affärsmodeller och kundrelationer som många tar för givna idag kommer utmanas redan imorgon. Då gäller det att fånga upp signalerna. Att kunna tolka sin data, skapa ett lärande och agera snabbt, genom beslut baserat på fakta skapar en konkurrensfördel. Här kan vi verkligen hjälpa kunderna att skapa värde av sin data och att ställa om till en datadriven verksamhetsutveckling.