Sverige

Digitala lösningar kan minska de globala utsläppen med ca 20%

Digitaliseringen har redan påverkat i stort sett alla aspekter av våra liv. När vi nu står inför klimatförändringar som potentiellt utgör ett hot mot hela mänskligheten har den också potential att accelerera utvecklingen mot ett hållbart samhälle som förenar välfärd med fossilfrihet.

Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar på möjligheten för digitala lösningar att bidra till cirka 20% minskning av de globala utsläppen. Möjligheten till utsläppsminskning är dock betydligt större om man även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt.

Därför har 33 företag från digitaliseringskonsultbranschen tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultbransch 2045. Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplanen överlämnades till regeringen i slutet av mars 2019.

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att fram till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C.

- Vi i IT-konsultbranschen har ett stort ansvar för att minska samhällets miljöpåverkan, vilket inte alla inser. Därför är det viktigt att vi och kollegorna i branschen har en enad front inför vilka åtgärder som behöver vidtas, vilket beskrivs i färdplanen som nu har lämnats över till regeringen. Vi på Sopra Steria utvecklar tillsammans med våra kunder nya, innovativa lösningar som bidrar till såväl samhällets och organisationers digitala transformation. Med det följer många positiva förbättringar för vårt klimat, säger Anders Burestig, VD på Sopra Steria.

Digitala lösningar kan bidra till utsläppsminskningar på tre olika sätt. Existerande system kan optimeras, upptaget av hållbara lösningar kan accelereras, samt slutligen genom att bidra till transformativa förändringar.

I färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen lyfts det därför fram tre konkreta krav på politik för att främja utvecklingen:

- Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition. Tillsätt en kommission med deltagare från olika delar av samhället, och med signifikant internationell representation, med uppdraget att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisations-låsningar, och incitament som motverkar möjligheten för Sverige att accelerera upptaget av digitala lösningar för fossilfrihet.

- Tillsätt en snabbutredning om öppna data som stöder global hållbarhet. Tillsätt en snabbutredning för att se vilken data som i dag finns och bör finnas tillgänglig för att medborgare, myndigheter och företag skall kunna utveckla nya och innovativa lösningar utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. I denna utredning bör data inom centrala områden ingå, som exempelvis geodata, fastighetsdata, mobilitetsdata, och så vidare. Även frågan om hur data ska avidentifieras för att säkra individens integritet bör utredas.

- Etablera ”testbäddszoner” för hållbar digital transformation. Etablera ett nationellt initiativ där zoner och hela städer som är intresserade av att agera testbäddar för en fossilfri, ekologiskt hållbar och socialt rättvis omställning samlas. Syftet med dessa testbäddar är att sänka trösklarna för prövandet av nya arbetssätt, utvecklandet av nya affärsmodeller, tester av teknik, nya sätt att samarbeta och försök att förstå olika effekter och möjligheter ut ett bredare systemperspektiv.

Företag som skrivit under färdplanen: 
Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB, Usify AB

Ta del av hela färdplanen