Välj ditt land

Sopra Steria får tillsammans med Pulsen uppdrag att digitalisera avrop av tolkar för statliga myndigheter

I den förstudie som gjordes av kammarkollegiet under 2017 framkommer det att besparingspotentialen är mycket stor. Bara i sparade arbetsdagar för beställning och uppföljning av tolkuppdrag räknar man med att spara 32 miljoner eller 8 000 arbetsdagar årligen. Om man lägger till besparing i form av att fakturor blir korrekta från början, uppskattas att man kan spara ytterligare ca 50 miljoner årligen.

Vartefter tolkbehoven hos domstolar, polisen, migrationsverket och andra myndigheter ökar har den manuella hanteringen med att boka och administrera tolkuppdrag blivit väldigt stor. Statens inköpscentral har därför fått uppdrag att anskaffa en webbaserad tjänst som tar hänsyn till rangordnade avtalsavrop och hanterar såväl tolkavroparens, tolkförmedlingens och tolkens olika ingångar i tjänsten. Integrationer mot befintliga e-handelslösningar ska också förenkla förfarandet ytterligare.

 

Sopra Steria som tidigare levererat liknande lösning till Stockholms Läns Landsting får förtroendet att bygga och drifta tjänsten. Den första versionen planeras att tas i bruk i sommar.

 

- Vi är väldigt glada för det här förtroendet och ser fram emot att bidra till digitaliseringen även inom det här området, säger Fredrik Arbman, VD på Sopra Steria i Sverige.

 

 

Kontaktpersoner:

Fredrik Arbman, VD Sopra Steria Sweden AB

+46 70 896 50 60

fredrik.arbman@soprasteria.com

 

Monica Forsberg, Head of Marketing & Communication Sopra Steria Sweden AB

+46 70 896 50 61

monica.forsberg@soprasteria.com

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar. I världen är vi fler än 42 000 medarbetare i mer än 20 länder. 1800 av oss finns i Skandinavien, varav cirka 375 i Sverige.

Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Vi levererar positiv förändring. Tillsammans.