Sverige

FNs hållbarhetsmål: Teknologi och innovation är nyckeln

Världsmiljödagen 5 juni 2020: Sopra Steria skriver under ett klimatupprop samt hamnar högt i en internationell klimatrankning.

- Om vi tillsammans ska nå FNs globala mål, är ny teknologi och innovation absolut nödvändigt. Framtidsinriktade lösningar kan ge både ett hållbart värdeskapande och ökad konkurrenskraft, säger Kjell Rusti, verkställande direktör för Sopra Steria Skandinavien.

Världsmiljödagen instiftades efter FNs miljövårdskonferens i Stockholm 1972 och dagen uppmärksammas den 5 juni varje år. Syftet är att öka medvetenheten om miljöfrågor.

Har skrivit under ett klimatupprop

- I dagens situation handlar det först och främst om att bygga upp ekonomin efter coronakrisen, och det på ett sätt som bidrar till att uppnå FNs globala mål. Vi har därför skrivit under ett internationellt klimatupprop tillsammans med 155 företag i 33 länder, säger Rusti.

Klimatuppropet "Uniting Business and Governments to Recover Better", är ett initiativ som de internationella organisationerna Science Based Targets initiative (SBTi) och United Nations Global Compact står bakom. Rusti menar att samarbete med myndigheterna är viktigt för att uppnå en hållbar återuppbyggnad av ekonomin:

- Ekonomin behöver återuppbyggas efter coronakrisen på ett sätt som bidrar till att de globala klimatutmaningarna kan lösas. Det här jobbet måste näringslivet och myndigheterna göra tillsammans, säger Rusti.

 

Kjell Rusti Sopra Steria

Kjell Rusti, VD för Sopra Steria Skandinavien.

I toppen i klimatrankning

I år har organisationen Carbon Disclosure Project (CDP) gett klimatbetyg till 8 400 företag och 920 städer över hela världen. Knappt två procent av dessa fick toppbetyget A, och återigen är Sopra Steria bland de översta på listan.

– Att komma med på A-listan på CDP för tredje året i rad visar att vi är på rätt väg. Men vi är inte i mål. Vi ska bli 100 procent koldioxidneutrala, säger Rusti, som också vill bidra med hållbara lösningar:

- Att vi är ett stort internationellt teknologiföretag, och en av Skandinaviens ledande konsultföretag inom digitalisering, medför stora möjligheter och ett stort ansvar. Vi vill ligga i framkant när det gäller att utveckla hållbara lösningar för morgondagens värld, säger Rusti.

Rusti anser att det viktigaste klimatbidraget för Sopra Steria är att hjälpa sina kunder genom deras digitaliseringsinitiativ.

- De digitala lösningarna som vi bistår våra kunder med, bidrar till att minska samhällets totala klimatavtryck genom reducerad energiförbrukning, digitalt samarbete och lägre förbrukning, säger han. 

Framöver anser Kjell Rusti att hållbarhet behöver bli en del av alla verksamheters affärsstrategi.

Hållbarhetsstrategi och affärsstrategi behöver integreras

- Hållbarhet ligger som en premiss hos alla verksamheter framöver. För oss inom IT-branschen ger det oss en möjlighet att bidra där det behövs som mest, i klimatfrågan, säger Rusti och avslutar: 

- Vi vill inspirera verksamheter till att integrera hållbarhet i sin affärsverksamhet.