Sverige

Sopra Steria förbinder sig till att nå nettonollutsläpp år 2028

Konsultföretaget Sopra Steria ska nå det ambitiösa klimatmålet om nettonollutsläpp i sin värdekedja inom de närmsta åtta åren.

Målet baseras på miljöprogrammet med inriktning på minskning av koldioxidutsläpp som Sopra Steria-koncernen har arbetat med under ett antal år. Under de senaste fem åren har företaget minskat utsläppen från sina kontor och datacenter med 64 procent, samtidigt som utsläppen från affärsresor har minskat med 32 procent.

Nu ska företaget, som har 46 000 anställda i 30 länder, uppnå nettonollutsläpp innan år 2028. Detta är 22 år tidigare än vad både FN och EU arbetar för.

- Vi är ett stort internationellt teknologiföretag och ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom digitalisering, vilket medför stora möjligheter och ett stort ansvar. Vi vill ligga i framkant när det gäller att utveckla hållbara lösningar för morgondagens värld och vi stödjer koncernens mål här i Skandinavien, säger Kjell Rusti, VD för Sopra Steria Skandinavien.

En tredelad klimatplan

För att uppnå målet har Sopra Steria-koncernen formulerat en plan i tre delar.

  • Förutom att fokusera på en koldioxidneutral verksamhet internt med koldioxidneutrala kontor, datacenter och affärsresor kommer fokus även att innefatta leverantörer.
  • Sopra Steria kommer också att arbeta för digital hållbarhet både internt och med kunder med hjälp av ekodesignprinciper samt genom att bedöma värdet av nya tjänster mot deras miljökostnader.
  • Dessutom kommer Sopra Steria-koncernen att använda potentialen som finns i ny teknik till att utveckla lösningar som skyddar klimatet och miljön.

För att kompensera för de utsläpp av växthusgaser som inte går att undvika kommer Sopra Steria-koncernen att investera i koldioxidavlägsnings- och trädplanteringsprojekt, och där det är möjligt, teknik för koldioxidavskiljning.

Under de senaste tre åren har Sopra Steria-koncernen varit på ”A-listan” hos miljöaktören CDP. Tidigare i år nådde konsultföretaget en platinumnivå i Ecovadis hållbarhetsrankning. Sopra Steria-koncernen är också medlem i klimatinitiativet Science Based Targets (SBTi), och förra året åtog sig koncernen att leva upp till FN:s 1,5-gradersmål fram till år 2025.

Vill du veta mer?
Lisa Midbrink
Marketing Manager