Sverige

Fortsatt tillväxt under Q3 2023

Sopra Steria-gruppen genererade en konsoliderad omsättning på 1 345,4 miljoner euro under tredje kvartalet 2023, vilket motsvarar en total tillväxt på 10,6 %. Vid konstant omfattning och växelkurser ökade intäkterna med 4,0 %.

Ta del av hela rapporten.