Sverige

Från WASS till We at Sopra Steria

WASS, Women at Sopra Steria, startade för flera år sedan och var ett medarbetardrivet kvinnligt nätverk. WASS utvecklades sedan till ett jämställdhetsinitiativ som drivit frågan om en mer jämställd techbransch framåt. Nu breddar initiativet ytterligare och ämnar skapa en ökad medvetenhet och förståelse kring inkludering och mångfald. Därför byter initiativet nu namn och identitet till We at Sopra Steria.

Syftet med denna rebranding är att bredda och ta större grepp om inkludering och mångfald där jämställdhet fortfarande är en stor del. Visionen är därför ”Med fokus på inkludering skapar vi en techbransch som präglas av mångfald”. Med detta hoppas arbetsgruppen för We at Sopra Steria uppnå en större förståelse för begreppen inkludering och mångfald och ämnar påverka både bolaget och branschen i stort. För att möjliggöra erfarenhetsbyte och inspiration driver initiativet både interna och externa event för alla. Ambitionen är att vara förebilder inom inkludering och mångfald.

Läs mer om We at Sopra Steria.Undrar du något? Hör gärna av dig!

Nellie Kramer

Strategiskt ansvarig We at Sopra Steria

nellie.kramer