Välj ditt land

Frukostseminarium: Hur du kan öka värdet av ert budgetarbete

Öka värdet på budget- och prognosarbetet med en automatiserad och ständigt uppdaterad balansräknings- & kassaflödesprognos.

Fler och fler företag implementerar system för att effektivisera en mer kontrollerad budget- och prognosprocess. Processer som ofta är kopplade till intäkter och kostnader samtidigt som budgetering och prognostisering av balansräkningen ofta är något som inte får den kärlek och tid som den förtjänar.

I samarbete med Planacy bjuder vi på Sopra Steria in till ett frukostseminarium som fokuserar på hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete, genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos. Och hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget.

Vi kommer också visa praktiskt hur genomtänkta budgetprocesser, i ett sömlöst integrerat och stödjande system, kan effektivisera arbetet med budget och prognos och ge er en automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos. 

Datum: Tisdag 10 mars
Tid: Kl. 08.00 frukost, kl. 08.30-09.30 seminarium
Plats: Vasagatan 38, Stockholm - Sopra Sterias kontor

Anmäl dig här

 

Mikael Edh, Planacy

Mikael Edh, affärsutvecklingschef på Planacy
Med lång erfarenhet som Business Controller på internationella bolag har Mikael ansvarat över att skapa och managera effektiva budget-, prognos- och planeringsprocesser i både Excel och med hjälp av andra systemstöd. Roller och ansvar som bidragit till en djup kompetens och erfarenhet av att köpa in, designa och implementera såväl budget- & prognossystem som Business Intelligence-verktyg. 

Anmäl dig redan idag då antalet platser är begränsade. 

Anmäl dig här