Sverige

Vi medverkar som partner på ServiceNows event

Den 28 november medverkar vi som talare och utställare på vår partner ServiceNows event Future of Work.

På eventet kommer det att diskuteras om att driva förändring och modernisering av arbetssätt, vilket är en av de viktigaste uppgifterna för beslutsfattare i alla sektorer av näringslivet, och i offentlig verksamhet idag. Det är en ödesfråga som inte enbart handlar om effektivitet och konkurrenskraft, utan det handlar lika mycket om att ha nöjda anställda som trivs med sina arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö. Det är nödvändigt både för att kunna rekrytera rätt personer och få dem att vilja stanna länge.

Under denna dag kommer kunder till ServiceNow att ge exempel på hur man löser utmaningar som dessa. De kommer att ge handfasta tips på hur man praktiskt går till väga för att skapa en arbetsdag som både är mer tillfredsställande för den enskilde anställde och där mer blir gjort.

Programmet kommer att avslutas med ett inspirationsföredrag om hur man upplever arbetsglädje, som hålls av Sveriges mest populära och flitigt anlitade expert på området.