Sverige

Halvårsresultat 2023 - snabb tillväxt för Skandinavien

Koncernen Sopra Steria har nu släppt rapporten för halvårsresultatet 2023. Bland gruppen Övriga Europa står Skandinavien, bland flera, för den snabbaste tillväxten. Ta del av hela rapporten här.