Sverige

Han tar digitalt innovationskoncept till Sverige

Den internationella konsultjätten Sopra Steria etablerade sig nyligen på allvar i Sverige, genom sitt köp av konsultföretaget Kentor. Ett av de första koncerngemensamma koncept som nu etableras i Sverige blir DigiLab – ett showcase för digital innovation med mer än 50 fullt fungerande prototyper från hela världen.

Johan Plogfeldt, ansvarig för skapandet av DigiLab i Sverige, menar att konceptet inte bara handlar om att låta sig inspireras av ny teknik.

- Det handlar lika mycket om att vi nu kan erbjuda en strukturerad innovationsprocess där vi tillsammans med våra kunder tar oss från första tanke och idé, via prototyper till fullskalig utrullning. Vår erfarenhet är att det kan behövas personliga ”aha”-upplevelser för att man ska kunna tänka utanför det konventionella. Då är det naturligtvis intressant att titta över landsgränserna och se vad man åstadkommit i de andra DigiLab-miljöerna runt om i världen.

På Sopra Sterias DigiLab i Sverige kommer besökarna kunna ta del av fullt fungerande lösningar som bygger på en mängd olika tekniker och innovationer; mixed reality, artificiell intelligens, Internet of Things, intelligenta personliga assistenter, med mera.

- Det kommer bli riktigt kul att kunna visa allt det här, säger Johan Plogfeldt. Men det är viktigt för mig att vi inte utvecklar teknik för teknikens skull, utan har fokus på att sätta den i ett sammanhang där den gör nytta.

Besökarna och deltagarna i labbet kommer kunna uppleva nyskapande lösningar och innovationer inom mängder av olika branscher; medicin, bygg och konstruktion, utbildning, stadsplanering – och mycket mera.

- Miljön som vi skapar kommer vara den självklara utgångspunkten i de innovationsprojekt vi driver tillsammans med kunderna. Vi vet att vi har processer som verkligen fungerar och är mycket måna om att teknik, människa och organisation synkar med varandra. Det är det som är nyckeln till framgång – att driva digitalisering där människors bästa alltid är i fokus.

 

Sopra Steria DigiLab runt om i världen

Förutom i Stockholm finns DigiLab även i Paris, London, Berlin, Oslo, Bryssel, Edinburgh, Madrid, Singapore, Chennai, Milano, Toulouse, Barcelona, Noida, Casablanca, Frankfurt, Lausanne, Lille, Lyon och Aix.

Johan Plogfeldt ansvarar för Sopra Sterias nya DigiLab i Sverige.

- Det finns ett starkt samarbete mellan just innovationsdelarna inom Sopra Steria. Vi som företräder DigiLab-verksamheterna träffas med jämna mellanrum för att lära av varandra och besluta om vilka nya case som ska plockas upp på internationell nivå.