Välj ditt land

IK Investment partners förvärvar Telecomputing-koncernen

IK Investment Partners (IK) har träffat en överenskommelse om att förvärva TeleComputing AS från nuvarande ägare Ferd Capital.

Sedan 1997 har TeleComputing varit ledande inom IT-drift och outsourcing för små och medelstora företag i Norden och via sitt dotterbolag Kentor levererar man även framgångsrikt IT-tjänster. När IT-miljöerna har blivit alltmer komplexa och kritiska för företagsledningen, har TeleComputing byggt en ledande position genom att göra IT enkelt för sina kunder.

- TeleComputing har framgångsrikt positionerat sig som en ledande aktör inom det nordiska SMB-segmentet genom att ständigt arbeta för att minska IT-komplexiteten för sina kunder. Företaget har en lång historia av oavbruten tillväxt och vi ser fram emot att stödja ledningen för att ytterligare stärka bolagets ställning samt driva på tillväxten och operativa förbättringar under de kommande åren,

säger Thomas Klitbo, Partner på IK Investment Partners.

- Med mer än 850 kunder med cirka 85.000 användare, kan TeleComputings kunder dra fördel av den storskalighet som vi kan erbjuda. Det gör det möjligt för oss att leverera mycket mer kostnadseffektiva och professionella IT-drifttjänster än de flesta små och medelstora nordiska företag kan uppnå på egen hand. När vi går in i ett partnerskap med IK kommer vi att fortsätta att utveckla vår affärsmodell för att vinna nya kunder genom att hitta nya sätt att "making IT easier

säger Sven Tore Kaasa, CEO i TeleComputing-koncernen.

För mer information, kontakta:

TeleComputing-koncernen

Sven Tore Kaasa, CEO TeleComputing-koncernen

sven.tore.kaasa@telecomputing.no

Tel: +47 92 25 00 19

IK Investment Partners

Thomas Klitbo, Partner

Tel: +44 20 73 04 43 00

Mikaela Hedborg, Communications & ESG Manager

mikaela.hedborg@ikinvest.com

Tel: +44 77 87 57 35 66

Om TeleComputing-koncernen

TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand, molntjänster och SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- ochverksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 860 anställda på 9 orter i 4 länder och ca 850 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö). För mer information se www.telecomputing.se och www.kentor.se.

Om IK Investment Partners

IK Investment Partners är ett europeiskt private equity-bolag med fokus på investeringar i Norden , DACH -regionen , Frankrike och Benelux . Sedan 1989 har IK Funds samlat in mer än € 7 miljarder i kapital och investerat i över 90 europeiska företag . IK Funds investerar tillsammans med ledningsgrupper i medelstora företag som har stark förbättringspotential inom i företagstjänster, vård , industrivaror och konsumentvarusektorn. För mer information se www.ikinvest.com.