Sverige

IT-konsulterna som bidrar till en bättre värld

Att ha ett glödande engagemang i miljöfrågor – och i sitt arbete kunna bidra till en bättre värld. Det är Lisa Lanttos och Jonas Widerbergs vardag. Hon tror på digitaliseringens möjlighet att påverka beteenden och vill göra det roligt och enkelt för människor att leva klimatsmart. Han tror att innovation, tekniksprång och nya lösningar är vägen framåt.

Lisa Lantto och Jonas Widerberg jobbar som team lead respektive digital strateg med stora digitaliseringsprojekt för både kommersiella och offentliga verksamheter. De känner varandra sedan studietiden och har efter några år på var sitt håll hittat till sina jobb på Sopra Steria. Som IT-konsulter är uppdragen varierande, men miljö- och hållbarhetsfrågor ligger båda varmt om hjärtat.

– Det är väldigt roligt att jag kan använda mitt kunnande för att göra något positivt för världen, säger Lisa Lantto. De senaste årens debatt kring klimatförändringar påverkar mig starkt. När jag började prata om det på jobbet upptäckte jag att vi är många som tänker likadant – och vi kände att vi fick positiv respons från företagsledningen.

Med i ”hållbarhetsskrå”

Tillsammans med kollegan Jonas Widerberg är Lisa en del av ett ”hållbarhetsskrå” på företaget. Det är en intressebaserad tvärfunktionell grupp där medlemmarna delar med sig av idéer, erfarenheter och tankar till varandra.

– Sättet att arbeta med skrån är etablerat sedan länge på Sopra Steria, berättar Jonas Widerberg. Inom skrået förenas vi av vårt miljöengagemang, men kan bidra med olika infallsvinklar.

Jonas är övertygad om att med en ökad innovationstakt och teknikutveckling kommer även lösningar på mänsklighetens och världens utmaningar. Men, rent konkret tror han mer på att utveckla förnybara bränslen och energikällor än att till exempel sluta flyga. – Här kan vi som digitaliseringskonsulter bidra med vårt kunnande inom både affärs- och systemutveckling. Vi är vana att tänka disruptivt och kan hjälpa kunden att inte bara minska sin klimatpåverkan, utan i stället bli klimatpositiv och ha en affärsmodell som accelererar en positiv klimatpåverkan.

Vill göra miljövänligt roligt

Lisa Lantto ser en lösning i att ge människor tillgång till mer klimatsmarta alternativ som dessutom är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ska vara enkelt att ”välja rätt”. Vägen dit går via digitalisering och dataanalys som förbättrar, optimerar och förenklar tjänster, exempelvis inom kollektivtrafiken och för energibolag. Andra inspirerande områden är hur man kan uppmuntra unga att intressera sig för miljö och natur, och hur det går att samla in mer data för att kunna fatta rätt beslut?

- Det mest fantastiska är att det är i skärningen mellan de här olika infallsvinklarna som diskussionen blir som mest intressant, menar Lisa Lantto. När innovation, teknikutveckling, dataanalys och användarupplevelse går hand i hand.

Miljöeffekter i projekt

På Sopra Steria kan de bidra med sitt kunnande inom hållbarhet genom att arbeta med uppdrag med samhälls- och miljönytta:

– Vi har bland annat vunnit en upphandling för Trafiknämnden i Stockholms län, berättar Jonas Widerberg. Projektet handlar om att samla och analysera trafikdata, både statistiskt och prediktivt, för att kunna optimera lokaltrafiken – och göra den mer attraktiv för resenärerna.

De är även delaktiga i andra projekt där de hjälper kollektivtrafiken med bland annat mer användarvänliga lösningar som ska öka det kollektiva resandet. Det är ett väldigt tydligt exempel på faktisk klimatnytta. Även Lisa Lantto är just nu involverad i ett projekt som bidrar till positiv förändring:

– Det handlar mycket om experience design, där syftet är att skapa lust och lärande kring viktiga frågor. I bakgrunden kommer vi dessutom bidra till forskningen inom biologisk mångfald. För att göra det mer spännande använder vi oss av AI och gamification.

Uppmuntras av företagsledningen 

Det finns studier som visar att om vi människor bara optimerar befintliga system för till exempel resande, transporter och produktion med hjälp av digitala lösningar, kan det minska de globala utsläppen med 20 procent. Sopra Steria har lång erfarenhet av digitalisering med både affärs- och samhällsnytta och enligt Anders Burestig, VD på Sopra Steria Sverige, är det självklart att stötta det arbete som Lisa och Jonas deltar i:

– Personligen och för många av våra medarbetare känns det här oerhört inspirerande och hoppingivande med de fantastiska miljövinster som digitalisering av verksamheter och tjänster kan ge i form av minskade transporter och resor, och mer effektiv resursanvändande.

Skrev under färdplan

Sopra Steria är ett av 33 företag som varit med och tagit fram en färdplan som visar hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplanen överlämnades till regeringen i slutet av mars 2019.

- Miljöengagemanget är något som genomsyrar hela Sopra Steria-koncernen, med över 44 000 medarbetare över hela världen. Därför är det självklart för oss att backa upp både medarbetarinitiativ inom hållbarhetsarbete och färdplanen, säger Anders Burestig.