Sverige

Sopra Steria på listan över landets mest jämställda konsultbolag

För åttonde året i rad släpper Cinode sin jämställdhetsrapport. Utifrån årsredovisningar tittar de på det totala utfallet i branschen samt ser över könsfördelningen i de granskade bolagens styrelser. Enligt årets rapport har 40 procent av konsultbolagen högre andel kvinnor än föregående år, i styrelserummen har siffran endast stigit från 31 till 32 procent. Sopra Steria är ett av bolagen på listan och har idag 38 procent kvinnor bland de anställda, till skillnad från föregående års 32 procent. I styrelserummet stoltserar konsultbolaget med 47 procent kvinnor.

Att mångfald har en positiv påverkan på så väl konkurrenskraft och effektivitet hos bolag är inget nytt. Återkommande forskning visar dessutom att en varierande ledning och styrelse besitter en bredare kompetens vid beslutsfattande. Trots detta är bristen på jämställdhet i konsultbranschen ett faktum. Enligt TechSverige är det endast 30 procent av verksamma konsulter inom IT-branschen som är kvinnor. Av de kvinnor som är verksamma har endast 31 procent en chef eller VD-roll.

– Siffrorna har förbättrats överlag i branschen men vi är långt ifrån i mål. Att vi skapar den här rapporten är för att konsultbolagen själva ska öppna ögonen och se problemen, och med det också hitta lösningar, säger Mattias Loxi, Cinode.

Som ett av branschens konsultbolagen har Sopra Steria valt att ta ett krafttag om detta. Vilket syns i siffrorna från föregående år och nu 2022. Bland annat har man internt satsat på att skapa förebilder, fler kvinnor har fått en chefsroll, ledningsgruppen har 50% kvinnor och så driver man ett eget kvinnligt nätverk, WASS – Women at Sopra Steria. 

– Vi är medvetna om problematiken och jobbar systematiskt för att den dystra siffran i branschen ska motverkas och vi är på god väg. Nu gäller det att hela branschen kavlar upp armarna och gemensamt tar ansvar och skapar initiativ för att förändra, säger Anders Burestig, VD för Sopra Steria Sweden AB. 

För mer information, kontakta: 
Therese Eriksson, Marketing Director
therese.eriksson@soprasteria.com
+4673 32 654 34