Välj ditt land

Kentor vinner ramavtal med Inera AB

Kentor har tecknat ramavtal med Inera AB gällande upphandling avseende applikationsförvaltning och vidareutveckling.

Inera har till uppgift att förvalta och utveckla nationella e-tjänster till svenska medborgare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Bolaget är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av visionen om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd.

- Kentor har många års erfarenhet av att leverera kritiska IT-lösningar till olika områden inom svensk vård och omsorg. Vi är stolta över att ha vunnit ramavtalet, som ytterligare visar på Kentors spetskompetens inom svensk vård och omsorg.

säger Anders Uddenberg, Sälj- och Marknadschef på Kentor.

Den totala genomsnittliga volymen per år uppskattas till 80-120 Mkr.

För mer information: 

Fredrik Arbman
VD Kentor
Mobil: 0708-96 50 60