Sverige

Fullt hus när möjligheter med GDPR diskuterades

Trots att ämnet för dagen var det nya regelverket GDPR och dess deadline som närmar sig i rask takt var det inga dystra miner i publiken på det fullsatta Kentor TALKS. Istället var det skratt och applåder när talarna visade på alla möjligheter med regelverket. Det är tydligt att intresset ökat för den nya dataskyddslagen som innebär skärpta krav för hur organisationer hanterar integritetsfrågor.

- Temperaturen har skruvats upp rejält kring GDPR och nu märker vi att många är intresserade av hur de inte bara kan efterleva de nya reglerna men också hitta positiva möjligheter i arbetet med anpassningen, säger Fredrik Arbman, VD på Kentor.

På plats fanns Datainspektionen och deras expert inom GDPR, juristen Martin Brinnen, som presenterade de senaste uppdateringen från den ansvarige myndigheten.

Vad upplever du är det vanligaste missförståndet kring GDPR?

- Att det skulle vara ett helt nytt regelverk, men det är viktigt att komma ihåg att 90% av reglerna är desamma som gällt i över 30 år, säger Martin Brinnen.

Martin Brinnen upplever att många organisationer satsar på resurser för förberedelsearbetet.

- Det har ju varit mycket uppmärksamhet kring förordningen och att bryta mot reglerna kan kosta, vilket positivt nog fått upp frågorna till ledningsnivå. Även om stora företag tar detta på stort allvar och lägger stora resurser kan det se något annorlunda ut i vissa av de mindre företagen, säger Martin Brinnen.

GDPR kan skapa goodwill

Under eftermiddagen på Kentor TALKS lyfte också företag som Avanza och Klarna fram hur ett bra förberedelsearbete för GDPR kan vara konkurrensstärkande, dels genom att stärka interna processer, men också genom att skapa goodwill från kunder som i allt högre utsträckning önskar att företagen tar integritetsfrågorna på allvar.

- De inbjudna talarna visade på möjligheterna med GDPR i praktiken, där en anpassning till regelverket kan innebära många konkurrensfördelar, säger Fredrik Arbman på Kentor. Detta är en naturlig del i den digitala transformation som vi hjälper många företag med.

Avgörande för affärerna

Även på Datainspektionen anser man att det är tydligt att GDPR kan skapa positiva följdeffekter för företag och organisationer.

- Vi ser hur allt fler ser integritetsarbetet som en förtroendefråga som kan ha avgörande betydelse för affärerna. GDPR gör att fler får upp ögonen för detta och vi hoppas att integritetsfrågor framöver blir en naturligare del av organisationskulturen, avslutar Martin Brinnen.

För mer information om dagen, se gärna talarnas presentationer i vår YouTube kanal