Sverige

Säg hej till ett uppdaterat Sopra Steria!

I februari 2020 genomförde vi på Sopra Steria Sverige tillsammans med övriga Sopra Steria-koncernen en komplett uppdatering av vår varumärkesstrategi. Detta innebär att vi nu bland annat har en ny grafisk profil, uppdaterade värderingar, ny mission och ett tydligt löfte till våra medarbetare, kunder och samhälle.

En ny tagline

The world is how we shape it.

Tillsammans med den nya grafiska profilen visar vår tagline, ”The world is how we shape it.”, att vi stödjer djärva och innovativa val som ger en konkret och positiv inverkan på våra kunders transformationer. Att vi inte följer konventionerna blint, utan att vi tar hänsyn till relevanta faktorer (mänskliga, tekniska, kommersiella, osv.) som leder till verklig nytta och hållbara lösningar. Att vi tillsammans med våra kunder, partners och andra aktörer kan skapa en framtid som både ger mänskligheten långsiktiga fördelar och som främjar utvecklingen av företag och samhället i stort. Genom att samarbeta kan vi tillsammans skapa en bättre värld.

 

En ny mission

Med passion för människor och teknik skapar vi en bättre framtid tillsammans.

Vår mission beskriver vårt uppdrag och syfte med vår verksamhet, satt i ett större sammanhang. För oss är det lika viktigt att arbeta för människors bästa som det är att utnyttja tekniken fullt ut. När dessa två faktorer förenas kan vi tillsammans med våra medarbetare, partners och kunder påverka och skapa en bättre framtid.

 

Vårt löfte

Tillsammans når vi längre.

Vårt löfte riktar sig till våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Löftet beskriver vår filosofi som grundar sig i kraften av att samarbeta, för genom att arbeta tillsammans når man mycket längre. Samma innebörd finns i det afrikanska ordspråket: ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du nå långt, gå tillsammans.”

 

Vår kultur

Power of Sharing

Power of Sharing beskriver vår kultur, vårt sätt att arbeta och förhålla oss till varandra. Vi tror på kraften i att dela med oss av vår kunskap till varandra, våra kunder och samhället i stort. Vi har en öppen kultur där alla är med och bidrar till företagets och våra kunders framgång.

 

Våra värderingar

Våra värderingar är en av de viktigaste pusselbitarna i vår varumärkesidentitet. Det är våra värderingar som påverkar hur vi agerar och bemöter våra kunder, partners, leverantörer mfl. Värderingarna är helt enkelt det som förenar oss och som visar vad vi står för.

  • Driv - Vi har energi och driv. Vi är entreprenöriella, lösningsorienterade, innovativa, framåtsträvande, proaktiva och hjälpsamma. Vår positiva energi och framåtanda smittar av sig på vår omgivning.
  • Nyfikenhet - På samma sätt som vi delar med oss av vår kunskap, är vi också bra på att lyssna på andra. Vi håller oss i framkant genom att hela tiden ta in kunskap från omvärlden, marknaden, kunder och kollegor. 
  • Kundfokus - Vi sätter våra kunder i fokus i allt vi gör. Vi arbetar tillsammans med dem som deras utvalda, pålitliga och professionella transformationspartner. Vi delar med oss av vår kunskap, lyssnar in kundens behov och är proaktivt framåtsyftande i vårt agerande. Vi är nära våra kunder och deras organisationer, vi är leveranssäkra och pålitliga.
  • Hjärta - Vi har hjärta och passion i det vi gör. Vi är lagspelare som visar respekt för varandra, tar ansvar och hjälper varandra att lyckas.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Video som beskriver hur allt hänger ihop.