Sverige

Sopra Steria lanserar ny rapport: Open Innovation växer bland europeiska företag

Sopra Steria, ett av de ledande konsultbolagen inom digital transformation i Europa, lanserar nu sin nya rapport Open Innovation Report 2023. Rapporten analyserar och undersöker läget för samarbete mellan företag och start-ups i tio europeiska länder mot bakgrund av den pågående ekonomiska nedgången men fortsatta behov för innovation. Svenska företag är i toppen av de land där storbolagen önskar att samarbeta med start-ups. Däremot är de i Europa-botten när det kommer till att uppnå de uppsatta målen för samarbetet.

Open Innovation är en strategi som innebär samarbete mellan etablerade företag och dynamiska start-ups för att utforska nya affärsmöjligheter; utveckla nya produkter och tjänster, samt effektivisera befintliga arbetsprocesser. Att arbeta med Open Innovation har blivit allt vanligare för att snabbare och mer kostnadseffektivt kunna svara på ändrade kundbehov och ökad konkurrens från både nationella och internationella aktörer. Rapporten visar att 50 procent av alla samarbeten mellan storbolag och start-ups har startat under- eller efter Covid-19. På europeisk basis har Open Innovation blivit mainstream och ett viktigt strategiskt verktyg for storbolag för att få tillgång till kunskap och experter som inte finns i eget bolag. Enligt rapporten har svenskarna däremot ett annat synsätt då endast 12,5 procent av svenska företag bedömer Open Innovation som ”Mission Critical” vilket är den lägsta siffran i Europa.

– Jag förvånas av att svenska storbolag inte sätter open innovation och start-upsamarbete högre upp på sin strategiska agenda. Det framstår som naivt att tro att man kan lösa framtida problem med enbart interna ressurser, säger Tobias Studer Andersson, Innovation Director & Head of Sopra Steria Scandinavia.

Undersökningen baseras på insikter från 1 648 företag och start-ups från tio europeiska länder och visar att Open Innovation ökar i hela Europa. Förut ansågs Open Innovation som ett mer nischat koncept men det har snabbt vuxit och nästan 3 av 4 (72%) europeiska företag driver nu samarbetsprojekt med start-ups. Även två tredjedelar (67%) bedömer startupsamarbeten som viktigt eller uppdragskritiskt för sin organisationsstrategi. Enligt rapporten har svenska företag ännu inte börjat nyttja potentialen helt. Det är nämligen endast 56 procent som uppger att de är intresserade av att lansera Open Innovation-projekt under de kommande 18 månaderna.

Fördelarna med att samarbeta med start-ups

Genom att samarbeta med start-ups har företag tillgång till innovativ teknik som gör att de kan identifiera nya marknadsmöjligheter och utnyttja kunskap utanför organisationens gränser. Ett strategiskt tillvägagångssätt som ger:

  • en betydande riskminskning.
  • en minskning av lanseringstiden för en produkt eller teknik.
  • en optimering av de interna processerna vilket gör de mer flytande och kreativa.