Sverige

Konsultjättarna Sopra Steria och PwC vinner gemensamt storavtal med EU

Sopra Steria är en av Europas främsta konsultföretag inom IT och management. Tillsammans med väletablerade konsultfirman PwC har man nu vunnit ett stort avtal med EU där man de närmsta fyra åren ska leverera rådgning och konsulttjänster till deras instiutioner och organisationer över hela Europa.

 –  Detta är ett betydelsefullt och strategiskt viktigt avtal för Sopra Steria-koncernen och visar också på ett fint samarbere med PwC, säger Eva Aldén, Affärsområdeschef för Business Advisory, Sopra Steria Sverige.

Avtalet innebär att Sopra Steria kommer att söka fler kollegor med relevant erfarenhet från samtliga 30 länder där bolaget är verksamt. Områdena som innefattas i avtalet är informations- och kommunikationsteknologi och innebär allt från e-förvaltning till cybersäkerhet och implementering av EU-direktivet. Sopra Steria kommer även bidra med rådgivning knutna till ny och innovativ teknologi som Artificiell Intelligens, block-chain, IoT och Big Data bara för att nämna några. 

– Med den här vinsten visar vi verkligen vår styrka i att vara del av en global koncern. Det här uppdraget berör konsulter från alla våra länder där vi är verksamma, avslutar Aldén.

För mer information, kontakta:
Therese Eriksson
Marketing Director