Sverige

Starka resultat för Sopra Steria-koncernen under räkenskapsåret 2023

  • Intäkterna uppgick till 5,805 miljarder euro, en ökning med 13,8%. Organisk tillväxt var 6,6% (målet reviderat i juli 2023 till ”minst 6%).
  • Rörelsemarginalen på affärsaktivitet kom in på 9,4 %, en ökning med 0.5 punkter från 2022 (målet var ”något över 9%”).
  • Det fria kassaflödet var mycket starkt på 390,2 miljarder euro, vilket motsvarar 6,7% av intäkterna, avsevärt överstigande det ursprungliga målet (”minst 300 miljoner euro”).
  • Nettovinsten hänförlig till koncernen uppgick till 183,7 miljarder euro (247,8 miljoner euro 2022). Det inkluderade en engångsnedskrivning på 89 miljoner euro på Sopra Banking Software, utan inverkan på kontanter eller på den föreslagna utdelningen för räkenskapsåret 2023.
  • Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2023: 4,65 euro per aktie (4,30€ för 2022).

Läs mer om reslutatet här.