Sverige

Sopra Sterias resultat för Q1 2020

Koncernen Sopra Steria hade en tillväxt på 4,5% under första kvartalet 2020.

Under första kvartalet genererade koncernen intäkter på 1 140,1 miljoner euro, vilket representerar en ökad omsättning på 4,5%. Under andra halvan av mars såg man en negativ inverkan på intäkterna som uppskattas vara ca 10 miljoner euro. Detta till följd av den pågående Covid-19-pandemin.

Läs hela rapporten