Sverige

Samhällsnyttiga projekt skapar lust på jobbet

Hennes jobb spelar roll. Hon vet det och hon känner det. När Maria Wäppling leder sitt team i projekt som får betydelse för samhället känner hon inte bara stor glädje och energi, utan också tacksamhet.

Mannen som sitter framför läkaren vet det inte. Läkaren vet det inte. Naturligtvis inte heller Försäkringskassan. Eller mannens fru. Den medicinering läkaren strax ska ordinera kommer senare att leda till en långtidssjukskrivning av mannen. Vilket givetvis orsakar höga kostnader för samhället, men framför allt innebär en tung påfrestning för mannen och hans familj.

Det här hade kanske kunnat undvikas. Om läkaren bara hade känt till mer om mannens historia, såväl medicinskt som socialt och arbetsrelaterat. Och inte minst kunnat tolka all fakta.

Maria Wäpplings team jobbar med att utveckla lösningar som skulle ha kunnat hjälpa läkaren, och patienten. Hon är teamchef inom Data & Analytics på Sopra Steria och hennes team har varit engagerade i flera projekt kring avancerad analys, där resultatet har haft en grundläggande påverkan på centrala samhällsfunktioner. Det har inte bara handlat om sjukvård, utan också områden som kommunikation och transport.

Det är ett av skälen till att hon arbetar på Sopra Steria.

- Det är inget jag tänker på dagligen, men ibland slår det en vilken betydelse vårt arbete har i samhället och att det faktiskt gör skillnad för människor.

Oerhört hög kompetens

Som globalt konsultföretag är Sopra Steria en av få aktörer som klarar av stora, kritiska projekt där så kallad prediktiv och preskriptiv analys utnyttjas – metoder som syftar till att förutse händelser i framtiden och även föreslå åtgärder. Bolaget har en lång historia av lösningar inom Business Intelligence, datainsamling, visualisering och enklare analys. För två år sedan satsade de hårt och fokuserat på att också utveckla analysdelen av verksamheten.

- Vi anställde personer med oerhört hög kompetens, bland andra flera högt ansedda forskare inom statistik, säger Maria Wäppling.

Hon berättar det inte för att få bolaget att glänsa, utan förklarar att det är ett av skälen till att hon själv valde att söka sig till Sopra Steria. Det andra huvudsakliga skälet var sättet de arbetar på. Internt kallas det Power of Sharing. Bakom det lite glättiga begreppet döljer sig ett arbetssätt som innebär att de delar med sig av kunskap till varandra, ”hjälper varandra att lyckas”, som Maria säger. Det låter självklart för att inte säga banalt. Men faktum är att det på många konsultbolag inte fungerar så, hävdar Maria. Bland annat för att man bygger en mer individualistisk kultur, där konsulter mäts på den enskildes resultat.

- Hos oss arbetar vi mot gemensamma mål och ofta tillsammans i större eller mindre grupper, antingen hos kund eller hos oss. Det gör att vi har nära till varandra och kan bygga en teamkänsla och en kultur som är både inspirerande och utvecklande.

 

Sporrande med visionära kunder

Hon återkommer till samhällsnyttiga projekt och den energi det ger, hela vägen från start till mål.

- Många kunder inser inte vilket värde som skulle gå att utvinna ur den data som finns i den egna organisationen. Att få visa det, förklara och vara visionären, är oerhört stimulerande, säger Maria. Men det är också väldigt sporrande att jobba med kunder som själva är visionära och vet vart de vill.

När hon går hem från jobbet om dagarna passerar hon ett område i Stockholm där teamets jobb verkligen har spelat en påtaglig roll. Det är det stora Slussenbygget som inte bara påverkar stadsbilden, utan även trafikflöden och kollektivtrafiken. Genom att analysera resandemönster har Sopra Steria hjälpt SL att få fram underlag för utformning av kollektivtrafikfunktionerna kring Slussen så att det uppstår minsta möjliga störning för resenärer.

- Det är vid sådana tillfällen jag påminns om att vårt jobb verkligen gör skillnad.


 

Vill du också bli en av oss? Se våra lediga tjänster.