Sverige

Sopra Steria aktiverar sig för välgörenhet

Under två veckor i maj kommer medarbetarna på Sopra Steria plocka fram tävlingsandan för att tillsammans samla poäng i en gemensam aktivitets-tävling. Det är för tredje året i rad som ACTIVATE är igång, ett initiativ helt drivet och skapat av medarbetare.

ACTIVATE är ett medarbetardrivet initiativ som skapades tack vare Sopra Steria Sveriges plattform Upwards Together! som finns till för att hjälpa till att kraftsamla de interna resurserna och bygga nya broar och relationer över kluster och kontorsgränser. Samtidigt får medarbetarna en chans att testa nya saker och kompetensutvecklas genom att tillsammans utveckla och lösa affärs- och företagsrelevanta problem och uppgifter. 

ACTIVATE är en app som medarbetare tagit fram och utvecklat från grunden. Initiativet innebär att medarbetare under två veckor i maj inspireras till att utföra aktiviteter på egen hand och tillsammans med andra under ledordet hållbarhet. Aktiviteterna är utformade för att gynna kroppen, knoppen och miljön och varje registrerad aktivitet ger poäng. Medarbetarna tävlar i lag och det lag som samlat flest poäng efter periodens slut blir vinnarna. Detta lag får donera en satt vinstsumma till en organisation som flest personer i laget har röstat på. När man registrerar sig i ACTIVATE-appen får man nämligen välja en av fyra organisationer som man vill att pengarna ska gå till.

I år har medarbetarna kunnat välja mellan följande organisationer:

UNICEF: Situationen för barn och familjer i Turkiet och Syrien är akut. UNICEF finns på plats och ser till att de får den hjälp som de behöver. De ser till så att barn och familjer får tillgång till mat, mediciner och rent vatten. Du kan läsa mer om hur UNICEF arbetar för att återförena barn som separerats från sina föräldrar här. 

Rädda barnen: Rädda barnen är på plats och gör allt de kan för barnen som tvingas fly – i Ukraina, vid gränserna och här hemma i Sverige. Barn och familjer som tvingas fly behöver akut hjälp med tak över huvudet, mat, rent vatten och kläder och du kan läsa mer om vad Rädda Barnen gör för att hjälpa till här.  

Världsnaturfonden (WWF): WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Du kan läsa mer om Världsnaturfondens arbete här.

Naturskyddsföreningen: Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra med visionen: En hållbar framtid på en frisk och levande planet. Läs mer om hur Naturskyddsföreningen arbetar här.