Sverige

Sopra Steria breddar sitt erbjudande inom systemintegration

Som ett led i att bredda och utöka sina kompetensområden har Sopra Steria ingått ett partnerskap med MuleSoft, ett amerikanskt företag som erbjuder integrationsplattformar. Partnerskapet gör Sopra Steria till en viktig spelare inom området systemintegration och kan nu ännu bättre stötta sina kunders digitala transformation.

Systemintegration kan betraktas som ryggraden i den digitalisering som pågår och via partnerskap med ledande produktleverantörer skapar Sopra Steria bästa möjliga lösningar för sina kunder.

- Dagens digitalisering kräver en agil och flexibel plattform som integrerar data och tjänster på ett sömlöst sätt. Att bli en partner till MuleSoft var därför ett naturligt steg för oss i vår utveckling att bli en ännu vassare implementationspartner till våra kunder, berättar Joakim Orrhult som är konsultchef inom området integration på Sopra Steria.

Flera av Sopra Sterias kunder använder den integrationsplattform som MuleSoft erbjuder. Genom att investera i att utöka sin kompetens och bli certifierade på MuleSofts plattform kan Sopra Steria ännu bättre hjälpa kunderna med sina digitala utmaningar.

- På Sopra Steria har vi många experter inom området integration och API Management som hjälper våra kunder med att koppla samman system för att på så sätt frigöra synergieffekter och effektivitetsvinster åt dem. Att vi nu även har experter inom MuleSofts produkter ser vi som en viktig konkurrensfördel, inte minst eftersom MuleSofts produkter används av tusentals företag som bearbetar miljarder transaktioner varje dag, avslutar Joakim Orrhult.